Okruh po Svaté zemi

 • Jeruzalém a Tel Aviv, památky UNESCO
 • Plavba lodí po Galilejském jezeře
 • Golanské výšiny
 • Ochutnávka vína
 • Koupání v rozličných částech Izraele

Typy stravy v hotelu

Pláž

Bazény

zavřít

Popis okruhu

Program:

 • 1. den – odlet z Evropy, přílet na letiště Tel Aviv-Ben Gurion, transfer do hotelu na pobřeží Středozemního moře.

Večeře a nocleh – pobřeží Středozemního moře.

 • 2. den – po snídani středozemního moře.

Caesaria přímořská, archeologické město ležící na pobřeží středozemního moře, kde uvidíte mim jiné teatr, hippodrom, akvadukt, které se zachovaly z doby římské a byzantské, ale také památky z doby křižácké. Poté Haifa, vyhlídka na přístav a Baha’iské zahrady (UNESCO). AkkoAkra (UNESCO) – v historickém centru tohoto města navštívíte kromě shuku (tržnice) křižáckou pevnost a uvidíte další nádherná místa.

Večeře a nocleh – oblast Galileje.

 • 3. den – po snídani v oblasti galilejská jezera

V tento den Vás čeká plavba lodí po Genezaretském jezeře, Capernaum, kterému se také říká Ježíšovo město, kde navštívíte synagogu a domu sv. Petra. Poté Nazaret, kde navštívíte Baziliku zvěstování a kostel sv. Josefa. Vaše cesta bude pokračovat do horní Galileje do židovského města Sefad, kde se projdete malebnými uličkami plnými galerií místních umělců, a také navštívíte jednu z místních synagog. Město Sefad je jedno ze 4 svatých měst judaismu, známě především učením Kabala.

Večeře a nocleh – oblast Galileje.

 • 4. den – po snídani Golanské výšiny a oblast Jordánského údolí.

Ráno začnete výjezdem na golanské výšiny, odkud je krásný výhled do okolí. Také budete mít příležitost navštívit jedno z mnoha izraelských vinařství, kde ochutnáte velmi dobrá a kvalitní izraelská vína. Poté Jordánským údolím do Jericha, nejníže položeného města na světě a jednoho z nejstarších měst na světě, pohled na horu pokušení. Judskou pouští vystoupáme až do Jeruzaléma. Dle časových možností výhled na údolí Vadi Quelt a večeře a nocleh v Betlémě.

 • 5. den – po snídani Jeruzalém (UNESCO) A Betlém.

Panoramatická vyhlídka z Olivetské hory. Getsemanská zahrada s bazilikou Všech Národů. Kostel hrob Panny Marie. Dále pak přes údolí Kidron (potok Cedron) výstup do zakončení v Chrámě Božího Hrobu – Golgota. V odpoledních hodinách navštívíte Betlém s bazilikou Narození Páně a Bazilikou sv. Kateřiny.

Večeře a nocleh v Betlémě.

 • 6. den – po snídani další část Jeruzaléma.

V tento den navštívíte museum holokaustu Yad Va Shem. Židovskou čtvrtí Starého města, s Cardem, Menorou a Zdí Nářků. Další místo, které uvidíte je autentická velmi zvláštní židovská čtvrť Mea Sha’arim, kde nahlédneme do života zdejších ortodoxních židů. V Jeruzalémě, v hlavním městě sátu Izrael, budete mít možnost vidět další zajímavá místa

Večeře, nocleh v Betlémě.

 • 7. den - po snídani oblast Mrtvého moře. Den, který strávíte v oblasti Mrtvého moře, kde navštívíte pevnost Massada (UNESCO), kterou nechal postavit král Herodes a na kterou Vás pohodlně vyveze lanovka. Dále pak návštěva NP Nachal David, oáza v Judské poušti, anebo Qumran-naleziště svitků od mrtvého moře (výběr dle časových možností). Také na Vás čeká možnost koupání v Mrtvém moři, které si snad každý, kdo tuto oblasti navštíví, musí na “vlastní kůži“ vyzkoušet.

Večeře a nocleh v betlémě.

 • 8. den – po snídani, v brzkých ranních hodinách, odjezd do Eilatu.

VV tento den na Vás čeká návštěva Národního parku Coral beach, kde se budete moci koupat v průzračné vodě Rudého moře a užívat si nezapomenutelného, dechberoucího zážitku – pouze pár metrů od břehu uvidíte úžasný podmořský svět plný korálů a nádherných různobarevných ryb. Tento zážitek můžete zvětšit tím, že si (za nízký poplatek) zapůjčíte šnorchl a potápěčské brýle (doporučuji). Dle časových možností, návštěva podmořské observatoře, kde suchou nohou vstoupíte do podmořského světa.

Večeře a nocleh v Eliatu

 • 9. den – po snídani volný program v Eliatu (odpočinek, koupání, fakultativní koupání s delfíny, nebo plavba lodí,…)

Anebo možnost zakoupení celodenního výletu d Jordánské Petry.

Večeře a nocleh v Eliatu.

 • 10. den – po snídani transport na letiště Tel Aviv-Ben Gurion, přes Machtesh Ramon (ojedinělý geologický útvar). Odlet v odpoledních hodinách do Evropy.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Tel Aviv – Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště-hotel-letiště, 9 nocí v hotelu ***, 9x snídani, 9x večeři, vstupy dle programu (včetně ochutnávky vína, lanovky na Massadu a plavbu lodí po jezeře), česky mluvícího průvodce po celou dobu programu

 Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, spropitné, vstup na pláž u Mrtvého moře

 Fakultativní příplatky:

Jednolůžkový pokoj: 10 990 Kč

Jednodenní výlet Petra/Jordánsko: 9 000 Kč

 Slevy:

1 – 2 děti 2 – 12 let v doprovodu 2 dospělých osob – 5 200 Kč

 Minimální počet účastníků: 8

Poznámka

Rozsah a kvalita výše uvedených služeb a aktivit může být ovlivněna zavedením případných hygienických či protiepidemických opatření v dané destinaci

zavřít

Mapa

zavřít

Popis okruhu

Program:

 • 1. den – odlet z Evropy, přílet na letiště Tel Aviv-Ben Gurion, transfer do hotelu na pobřeží Středozemního moře.

Večeře a nocleh – pobřeží Středozemního moře.

 • 2. den – po snídani středozemního moře.

Caesaria přímořská, archeologické město ležící na pobřeží středozemního moře, kde uvidíte mim jiné teatr, hippodrom, akvadukt, které se zachovaly z doby římské a byzantské, ale také památky z doby křižácké. Poté Haifa, vyhlídka na přístav a Baha’iské zahrady (UNESCO). AkkoAkra (UNESCO) – v historickém centru tohoto města navštívíte kromě shuku (tržnice) křižáckou pevnost a uvidíte další nádherná místa.

Večeře a nocleh – oblast Galileje.

 • 3. den – po snídani v oblasti galilejská jezera

V tento den Vás čeká plavba lodí po Genezaretském jezeře, Capernaum, kterému se také říká Ježíšovo město, kde navštívíte synagogu a domu sv. Petra. Poté Nazaret, kde navštívíte Baziliku zvěstování a kostel sv. Josefa. Vaše cesta bude pokračovat do horní Galileje do židovského města Sefad, kde se projdete malebnými uličkami plnými galerií místních umělců, a také navštívíte jednu z místních synagog. Město Sefad je jedno ze 4 svatých měst judaismu, známě především učením Kabala.

Večeře a nocleh – oblast Galileje.

 • 4. den – po snídani Golanské výšiny a oblast Jordánského údolí.

Ráno začnete výjezdem na golanské výšiny, odkud je krásný výhled do okolí. Také budete mít příležitost navštívit jedno z mnoha izraelských vinařství, kde ochutnáte velmi dobrá a kvalitní izraelská vína. Poté Jordánským údolím do Jericha, nejníže položeného města na světě a jednoho z nejstarších měst na světě, pohled na horu pokušení. Judskou pouští vystoupáme až do Jeruzaléma. Dle časových možností výhled na údolí Vadi Quelt a večeře a nocleh v Betlémě.

 • 5. den – po snídani Jeruzalém (UNESCO) A Betlém.

Panoramatická vyhlídka z Olivetské hory. Getsemanská zahrada s bazilikou Všech Národů. Kostel hrob Panny Marie. Dále pak přes údolí Kidron (potok Cedron) výstup do zakončení v Chrámě Božího Hrobu – Golgota. V odpoledních hodinách navštívíte Betlém s bazilikou Narození Páně a Bazilikou sv. Kateřiny.

Večeře a nocleh v Betlémě.

 • 6. den – po snídani další část Jeruzaléma.

V tento den navštívíte museum holokaustu Yad Va Shem. Židovskou čtvrtí Starého města, s Cardem, Menorou a Zdí Nářků. Další místo, které uvidíte je autentická velmi zvláštní židovská čtvrť Mea Sha’arim, kde nahlédneme do života zdejších ortodoxních židů. V Jeruzalémě, v hlavním městě sátu Izrael, budete mít možnost vidět další zajímavá místa

Večeře, nocleh v Betlémě.

 • 7. den - po snídani oblast Mrtvého moře. Den, který strávíte v oblasti Mrtvého moře, kde navštívíte pevnost Massada (UNESCO), kterou nechal postavit král Herodes a na kterou Vás pohodlně vyveze lanovka. Dále pak návštěva NP Nachal David, oáza v Judské poušti, anebo Qumran-naleziště svitků od mrtvého moře (výběr dle časových možností). Také na Vás čeká možnost koupání v Mrtvém moři, které si snad každý, kdo tuto oblasti navštíví, musí na “vlastní kůži“ vyzkoušet.

Večeře a nocleh v betlémě.

 • 8. den – po snídani, v brzkých ranních hodinách, odjezd do Eilatu.

VV tento den na Vás čeká návštěva Národního parku Coral beach, kde se budete moci koupat v průzračné vodě Rudého moře a užívat si nezapomenutelného, dechberoucího zážitku – pouze pár metrů od břehu uvidíte úžasný podmořský svět plný korálů a nádherných různobarevných ryb. Tento zážitek můžete zvětšit tím, že si (za nízký poplatek) zapůjčíte šnorchl a potápěčské brýle (doporučuji). Dle časových možností, návštěva podmořské observatoře, kde suchou nohou vstoupíte do podmořského světa.

Večeře a nocleh v Eliatu

 • 9. den – po snídani volný program v Eliatu (odpočinek, koupání, fakultativní koupání s delfíny, nebo plavba lodí,…)

Anebo možnost zakoupení celodenního výletu d Jordánské Petry.

Večeře a nocleh v Eliatu.

 • 10. den – po snídani transport na letiště Tel Aviv-Ben Gurion, přes Machtesh Ramon (ojedinělý geologický útvar). Odlet v odpoledních hodinách do Evropy.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Tel Aviv – Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště-hotel-letiště, 9 nocí v hotelu ***, 9x snídani, 9x večeři, vstupy dle programu (včetně ochutnávky vína, lanovky na Massadu a plavbu lodí po jezeře), česky mluvícího průvodce po celou dobu programu

 Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, spropitné, vstup na pláž u Mrtvého moře

 Fakultativní příplatky:

Jednolůžkový pokoj: 10 990 Kč

Jednodenní výlet Petra/Jordánsko: 9 000 Kč

 Slevy:

1 – 2 děti 2 – 12 let v doprovodu 2 dospělých osob – 5 200 Kč

 Minimální počet účastníků: 8

Poznámka

Rozsah a kvalita výše uvedených služeb a aktivit může být ovlivněna zavedením případných hygienických či protiepidemických opatření v dané destinaci

zavřít

Termíny a ceny

Filtrace termínů zájezdů Smazat filtry

Zavřít

Zadejte obsazenost

×

Počet cestujících 1. pokoj

Věk dětí ()

1. dítě
2. dítě
3. dítě
4. dítě
5. dítě

CKFischer.SearchForm.AddRoomCKFischer.SearchForm.AddRoom

Zavřít

Zadejte termín

Zavřít

Doprava

Typ dopravy

Vyberte si typ dopravy a odletové letiště

Odletová letiště:

Zavřít

Vyberte si stravování

Zavřít

Vyberte si typ pokoje

Kontaktujte nás

Chci získávat informace o zajímavých produktech a nabídkách a rád vám poskytnu zpětnou vazbu k vašim službám
Chci, abyste obsah a nabídky přizpůsobili mým zájmům a preferencím