Balkánské pohoří

Lokalita: Bulharsko Burgas a okolí Balkánské pohoří
Typ: Přírodní zajímavost

Náš názor

Kouzlo majestátní Staré Planiny

Nádherná vysokohorská oblast, připomínající Nízké Tatry, byla pro dávné obyvatele domovem zla, doupětem lupičů a sídlem větru severáku. Pás lesů a zeleně tu končí zhruba v 1 600 metrech nad mořem a nad ním už následuje jen magický svět monumentálních skalnatých velikánů.

Stará Planina horizontálně protíná celou střední část Bulharska od Černého moře až poSofii. Nejvyšší horou je zde Botev, který se tyčí až do 2 376 metrů nad mořem. Při hřebenových túrách tu na vás čeká řada útulných horských chat s občerstvením.

V srdci bulharského národního obrození

V 7. a 8. století se pohoří stalo místem zrodu bulharského národního státu. Právě zde vytvořili bulharští chánové feudální říši, kterou historici nazývají „první bulharské království“. Po období byzantské nadvlády tu bulharská šlechta (bojaři) vyhlásila „druhé království“ a založila nové a velkolepé hlavní město Veliko Tarnovo.

Vesnice a kláštery na Staré Planině pomohly bulharským tradicím přežít osmanskou okupaci a tím připravily půdu pro nové zrození a rozšíření původní domácí kultury v 19. století. Tento proces byl obdobou našeho národního obrození.

Podobná místa