Exkluzivní cestovní pojištění zájezdů

 

SJEDNEJTE SI KVALITNÍ POJIŠTĚNÍ A CESTUJTE S JISTOTOU

Nezáleží na tom, zda plánujete dovolenou v zahraničí s pobytem u moře, poznávací zájezd, vydáváte se za exotikou, na eurovíkend nebo na lyže. Už při rezervaci svého zájezdu si pro vaši klidnou dovolenou sjednejte kvalitní cestovní pojištění do zahraničí. Spolupracujeme s jedinými specialisty na cestovní pojištění u nás – ERV Evropskou pojišťovnou. Proto má naše pojištění mnoho nadstandardních prvků, jako neomezenou aktivní asistenci, vysoké limity léčebných výloh v zahraničí, odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pojištění osobních věcí, storna zájezdu nebo pojištění nevyužité dovolené a volitelně i pojištění rizikových sportů.


 

Pokud budete během svého zájezdu potřebovat zdravotní pomoc, rychle se o vás postaráme ve spolupráci s asistenční službou ERV, která hovoří i v českém jazyce. Bezodkladně vám zajistíme ošetření/hospitalizaci v prověřeném zdravotním zařízení, kde veškeré náklady rovnou přebírá tato pojišťovna. ERV Evropská provozuje síť Euro-Center pomoci na všech kontinentech, pracovníci pojišťovny navíc pravidelně osobně kontrolují úroveň lékařské péče v hlavních turistických destinacích. Likvidace škod je obvykle uzavřena do 7 pracovních dnů. Pokud si pojištění na dovolenou sjednáte sami u jiné pojišťovny, může dojít k tomu, že náš delegát nebude znát smluvní podmínky dané pojišťovny, kde vás přijmou.

PROČ JE CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ERV EVROPSKÉ NEJLEPŠÍ

ERV Evropská je jedinou specializovanou pojišťovnou na cestovní pojištění v ČR. Milion klientů ročně z ní dělá českou jedničku. Spolupracuje s 8 z 10 největších cestovních kanceláří v ČR.

INFORMACE A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ PRO LETECKÉ ZÁJEZDY

Co Vám uhradíme (limity v Kč) Varianta ERV Evropa ERV Svět
Rizika Cíl cesty Evropa Svět
Léčebné výlohy Léčebné výlohy 10 000 000 12 000 000
Zubní ošetření 24 000 24 000
Léčebné výlohy covid-19
Asistenční služby Aktivní asistence neomezeně neomezeně
Opatrovník Doprovázející, přivolaný 150 000 150 000
Úraz Trvalé následky úrazu 400 000 400 000
Úmrtí následkem úrazu 200 000 200 000
Osobní věci Škoda na osobních věcech 30 000 1) 80 000 1)
Zpoždění zavazadel Nákup nezbytných věcí - 10 000 2)
Odpovědnost za škodu Škoda na zdraví 4 000 000 6 000 000
Škoda na majetku 2 000 000 4 000 000
Odjezd Zmeškání 5 000 5 000
Zpoždění 5 000 3) 5 000 3)
Storno Stornopoplatky 80 000 4) až 120 000 4)
Narušení cesty Přerušení 50 000 50 000
Nevyužitá dovolená 15 000 5) 15 000 5)
Cesty autem Spoluúčast u pronajatého vozidla - 15 000
Kolik to bude stát (na osobu) Varianta ERV Evropa ERV Svět
Rizikové sporty Délka cesty Pojištěný Cíl cesty Evropa Svět SAE, Omán, Kapverdy
Bez rizikových sportů do 5 dní Osoba 15+ 399 Kč 799 Kč
Dítě 0-14 229 Kč 449 Kč
do 24 dní Osoba 15+ 799 Kč 999 Kč
Dítě 0-14 449 Kč 599 Kč
Včetně rizikových sportů do 5 dní Osoba 699 Kč 2 199 Kč 1 699 Kč
do 24 dní Osoba 1 399 Kč
Cena do 24 dní vč. storna Varianta ERV Svět
Storno 80 000 Kč Osoba 15+ 1 299 Kč
Dítě 0-14 749 Kč
100 000 Kč Osoba 15+ 3 200 Kč
Dítě 0-14 1 845 Kč
120 000 Kč Osoba 15+ 3 900 Kč
Dítě 0-14 2 249 Kč

Vysvětlivky:
1) spoluúčast 500 Kč
2) 5 000 Kč za každých 12 hodin
3) 1 000 Kč za každých 6 hodin
4) spoluúčast 10 % při zrušení cesty sjednaném dříve než 5 měsíců před plánovaným odjezdem, jinak 20 %
5) 1 000 Kč za den

Evropa: všechny země v Evropě (vč. evropské části Ruska a Zakavkazska), Kanárské ostrovy, Madeira, Azory a státy na pobřeží Středozemního moře Pokud cena zájezdu na osobu přesáhne limit u storna, nebo na rodinu dvojnásobek limitu, obraťte se na svého prodejce. Tento materiál má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

 

PŘIPOJIŠTĚNÍ C19 a C19+

ERV Evropská pojišťovna přichází s připojištěním, které se vztahuje na širokou škálu problémů spojených s nemocí covid-19. Připojištění využijete při nutnosti zrušení cesty (storna), karantény nebo neplánovaného pozdějšího návratu ze zahraničí domů.

Konkrétní situace, kdy připojištění pomůže

  • Jste již v zahraničí a prokáže se u vás nemoc covid-19, přičemž vás umístí do nemocnice nebo karantény.
  • Před zahraniční cestou (ještě v ČR) se u vás potvrdí onemocnění covid-19, takže nemůžete vycestovat.
  • Na začátku vaší dovolené vás kvůli nevyhovujícímu zdravotnímu stavu (nejčastěji kontrola na letišti nebo pozitivní výsledek testu) nevpustí ještě v ČR do letadla a tím přijdete o svůj zájezd.
  • Jste v zahraničí a před nebo při návratu nesplníte zdravotní požadavky nebo vás umístí do karantény a tím nestihnete svůj původní termín cesty zpět.
  • Je vám nařízena osobní preventivní karanténa kvůli kontaktu s nakaženým s covid-19 (platí pouze u varianty C19+).
Co Vám uhradíme (limity v Kč) Varianta připojištění C19 C19+ C19 C19+
Cíl cesty Evropa Svět
Nouzové situace Stornopoplatky covid-19 6) 6) 6) 6)
Stornopoplatky covid-19 vč. osobní karantény 6) 6)
Ubytování za nouzové situace 7 500 6) 7 500 6) 15 000 6) 15 000 6)
Náhradní zpáteční cesta 7 500 6) 7 500 6) 15 000 6) 15 000 6)
 
Cena připojištění 240 Kč 490 Kč 490 Kč 990 Kč

Vysvětlivky:
6) spoluúčast 20 %, limity stornopoplatků dle varianty zvoleného cestovního pojištění

Pokud cena zájezdu na osobu přesáhne nejvyšší limit u storna, nebo na rodinu dvojnásobek limitu, obraťte se na svého prodejce. Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.
Připojištění C19 a C19+ si můžete sjednat během objednávky zájezdu nebo kdykoliv po jeho zakoupení, nejpozději však s doplatkem zájezdu.

 

INFORMACE A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ vlastní dopravou v zimě

Co Vám uhradíme
(limity v Kč)
Zímní zájezdy Optimal C+ Optimal Extra+ Optimal Sport C+ Optimal Sport Extra+
Riziko   Cíl cesty Evropa
Léčebné výlohy Léčebné výlohy 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000
Zubní ošetření 24 000 24 000 24 000 24 000
Fyzioterapie 120 000 120 000 120 000 120 000
Náhrada za pobyt v nemocnici 20 000 1) 20 000 1) 20 000 1) 20 000 1)
Léčebné výlohy covid-19
Asistenční služby Aktivní asistence neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně
Opatrovník Doprovázející, přivolaný 150 000 150 000 150 000 150 000
Úraz Trvalé následky úrazu 200 000 200 000 200 000 200 000
Úmrtí následkem úrazu 100 000 100 000 100 000 100 000
Osobní věci Škoda na osobních věcech 40 000 40 000 40 000 40 000
Odpovědnost za škodu Škoda na zdraví 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Škoda na majetku 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Právní zastoupení 200 000 200 000 200 000 200 000
Storno Stornopoplatky 5-30 000 2) 5-30 000 2) 5-30 000 2) 5-30 000 2)
Stornopoplatky covid-19 3) 3) 3) 3)
včetně osobní karantény - 3) - 3)
Cesty autem Náklady na odtah 10 000 10 000 10 000 10 000
Náhradní doprava a ubytování 20 000 20 000 20 000 20 000
Spoluúčast u pronajatého vozidla 5 000 5 000 5 000 5 000
Zimní sporty Rozšíření na zimní sporty
Nájem náhradního vybavení 5 000 4) 5 000 4) 5 000 4) 5 000 4)
Prodloužení pobytu kvůli lavině 20 000 1) 20 000 1) 20 000 1) 20 000 1)
Nevyužitá zimní dovolená 10 000 1) 10 000 1) 10 000 1) 10 000 1)
Rizikové sporty Rozšíření na rizikové sporty - -
Nouzové situace Ubytování za nouzové situace - 7 500 3) - 7 500 3)
Náhradní zpáteční cesta - 7 500 3) - 7 500 3)
 
Kolik to bude stát (na osobu) Optimal C+ Optimal Extra+ Optimal Sport C+ Optimal Sport Extra+
Storno (limit v Kč) 5 000 450 Kč 790 Kč 700 Kč 1 040 Kč
10 000 610 Kč 950 Kč 1 020 Kč 1 360 Kč
15 000 790 Kč 1 130 Kč 1 380 Kč 1 720 Kč
30 000 990 Kč 1 330 Kč 1 780 Kč 2 120 Kč

Vysvětlivky:
1) 2 000 Kč za den
2) spoluúčast 10-20 %
3) spoluúčast 20 %
4) 1 000 Kč za den

U pojištění storna poskytneme za všechny pojistné události Vám a členům Vaší rodiny dohromady nejvýše dvojnásobek limitu pojistného plnění uvedeného v tabulce. To platí i v případě uzavření více jednotlivých pojistných smluv.
Pokud cena zájezdu na dospělou osobu přesáhne limit uvedený u stornopoplatků, je nutné zvolit vyšší variantu.
Tato inzerce má pouze informativní charakter.
Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

 

INFORMACE A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ vlastní dopravou v létě

Co Vám uhradíme
(limity v Kč)
Letní zájezdy Basic léto C+ Basic léto Extra+ Optimal léto C+ Optimal léto Extra+
Riziko   Cíl cesty Evropa
Léčebné výlohy Léčebné výlohy 3 000 000 1) 3 000 000 1) 3 000 000 3 000 000
Zubní ošetření 24 000 1) 24 000 1) 24 000 24 000
Fyzioterapie 120 000 1) 120 000 1) 120 000 120 000
Náhrada za pobyt v nemocnici 20 000 2) 20 000 2) 20 000 2) 20 000 2)
Léčebné výlohy covid-19 1) 1)
Asistenční služby Aktivní asistence neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně
Opatrovník Doprovázející, přivolaný 150 000 1) 150 000 1) 150 000 150 000
Úraz Trvalé následky úrazu 100 000 100 000 200 000 200 000
Úmrtí následkem úrazu 50 000 50 000 100 000 100 000
Osobní věci Škoda na osobních věcech 7 000 1) 7 000 1) 15 000 15 000
Odpovědnost za škodu Škoda na zdraví 1 000 000 1) 1 000 000 1) 2 000 000 2 000 000
Škoda na majetku 500 000 1) 500 000 1) 1 000 000 1 000 000
Právní zastoupení 200 000 1) 200 000 1) 200 000 200 000
Storno Stornopoplatky 8 000 3) 8 000 3) 20 000 3) 20 000 3)
Stornopoplatky covid-19 4) 4) 4) 4)
včetně osobní karantény - 4) - 4)
Cesty autem Náklady na odtah - - 10 000 10 000
Náhradní doprava a ubytování - - 20 000 20 000
Spoluúčast u pronajatého vozidla - - 5 000 5 000
Nouzové situace Ubytování za nouzové situace - 7 500 4) - 7 500 4)
Náhradní zpáteční cesta - 7 500 4) - 7 500 4)
 
Kolik to bude stát (na osobu) Basic léto C+ Basic léto Extra+ Optimal léto C+ Optimal léto Extra+
do 5 dní 350 Kč 690 Kč 390 Kč 730 Kč
do 24 dní 490 Kč 830 Kč 590 Kč 930 Kč

Vysvětlivky:
1) spoluúčast 1 000 Kč na každé vyplacené škodě
2) 2 000 Kč za den
3) spoluúčast 10-20 %
4) spoluúčast 20 %

U pojištění storna poskytneme za všechny pojistné události Vám a členům Vaší rodiny dohromady nejvýše dvojnásobek limitu pojistného plnění uvedeného v tabulce. To platí i v případě uzavření více jednotlivých pojistných smluv.
Pokud cena zájezdu na dospělou osobu přesáhne limit uvedený u stornopoplatků, je nutné zvolit vyšší variantu.
Tato inzerce má pouze informativní charakter.
Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

 

INFORMACE A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ vlastní dopravou po ČR (léto i zima)

Co Vám uhradíme
(limity v Kč)
Varianta Domestic travel S19 Domestic travel S19+
Riziko   Cíl cesty Česká republika
Úraz Trvalé následky úrazu 180 000 180 000
Úmrtí následkem úrazu 100 000 100 000
Osobní věci Škoda na osobních věcech 18 000 1) 18 000 1)
Odpovědnost za škodu Škoda na zdraví 2 000 000 2 000 000
Škoda na majetku 1 000 000 1 000 000
Zrušení cesty Stornopoplatky 25 000 2) 25 000 2)
Stornopoplatky covid-19 3) 3)
včetně osobní karantény - 3)
Zimní sporty Rozšíření na zimní sporty
 
Kolik to stojí do 24 dní (na osobu) 420 Kč 580 Kč

Vysvětlivky:
1) spoluúčast 500 Kč
2) spoluúčast 10-20 %
3) spoluúčast 20 %

U pojištění storna poskytneme za všechny pojistné události Vám a členům Vaší rodiny dohromady nejvýše dvojnásobek limitu pojistného plnění uvedeného v tabulce. To platí i v případě uzavření více jednotlivých pojistných smluv.
Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

 

Důležité informace a dokumenty k cestovnímu pojištění od ERV Evropské pojišťovny, a.s.

Podmínky

Informace 

Formulář online 

Formuláře ke stažení

Hlášení ERV Evropské pojišťovně, a.s. (v tištěných dokumentech)

Vyplněný protokol zašlete s dalšími dokumenty (lékařská zpráva, potvrzení rezervace se stornem) na adresu:

ERV Evropská pojišťovna

ERV Evropská pojišťovna, a.s.
Křižíkova 237/36a
186 00  Praha 8

  •  lhůta pro zaslání formuláře je 30 dní od data plánovaného odletu