Exkluzivní cestovní pojištění zájezdů

 

SJEDNEJTE SI KVALITNÍ POJIŠTĚNÍ A CESTUJTE S JISTOTOU

Nezáleží na tom, zda plánujete dovolenou v zahraničí s pobytem u moře, poznávací zájezd, vydáváte se za exotikou, na eurovíkend nebo na lyže. Už při rezervaci svého zájezdu si pro vaši klidnou dovolenou sjednejte kvalitní cestovní pojištění do zahraničí. Spolupracujeme s jedinými specialisty na cestovní pojištění u nás – ERV Evropskou pojišťovnou. Proto má naše pojištění mnoho nadstandardních prvků, jako neomezenou aktivní asistenci, vysoké limity léčebných výloh v zahraničí, odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pojištění osobních věcí, storna zájezdu nebo pojištění nevyužité dovolené a volitelně i pojištění rizikových sportů.


 

Pokud budete během svého zájezdu potřebovat zdravotní pomoc, rychle se o vás postaráme ve spolupráci s asistenční službou ERV, která hovoří i v českém jazyce. Bezodkladně vám zajistíme ošetření/hospitalizaci v prověřeném zdravotním zařízení, kde veškeré náklady rovnou přebírá tato pojišťovna. ERV Evropská provozuje síť Euro-Center pomoci na všech kontinentech, pracovníci pojišťovny navíc pravidelně osobně kontrolují úroveň lékařské péče v hlavních turistických destinacích. Likvidace škod je obvykle uzavřena do 7 pracovních dnů. Pokud si pojištění na dovolenou sjednáte sami u jiné pojišťovny, může dojít k tomu, že náš delegát nebude znát smluvní podmínky dané pojišťovny, kde vás přijmou.

PROČ JE CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ERV EVROPSKÉ NEJLEPŠÍ

ERV Evropská je jedinou specializovanou pojišťovnou na cestovní pojištění v ČR. Milion klientů ročně z ní dělá českou jedničku. Spolupracuje s 8 z 10 největších cestovních kanceláří v ČR.

INFORMACE A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ PRO LETECKÉ ZÁJEZDY

Co Vám uhradíme (limity v Kč) Varianta ERV Evropa ERV Svět
Cíl cesty Evropa Svět
Léčebné výlohy Léčebné výlohy 10 000 000 12 000 000
Zubní ošetření 24 000 24 000
Fyzioterapie 120 000 120 000
Léčebné výlohy covid-19
Asistenční služby Aktivní asistence neomezeně neomezeně
Převoz, přeložení a repatriace 1 000 000 1 000 000
Převoz tělesných ostatků 1 000 000 1 000 000
Náklady na pohřeb 150 000 150 000
Opatrovník Doprovázející, přivolaný 150 000 150 000
Úraz Trvalé následky úrazu 400 000 400 000
Úmrtí následkem úrazu 200 000 200 000
Osobní věci Škoda na osobních věcech 30 000 1) 80 000 1)
Zpoždění zavazadel Nákup nezbytných věcí - 10 000 2)
Odpovědnost za škodu Škoda na zdraví 4 000 000 6 000 000
Škoda na majetku 2 000 000 4 000 000
Právní zastoupení 200 000 200 000
Odjezd Zmeškání 5 000 5 000
Zpoždění 5 000 3) 5 000 3)
Storno Stornopoplatky 80 000 4) až 120 000 4)
Stornopoplatky vč. COVID-19 5) 5)
Narušení cesty Přerušení 50 000 50 000
Nevyužitá dovolená 15 000 6) 15 000 6)
Cesty autem Spoluúčast při nehodě pronajateého vozidla - 15 000
Rizikové sporty Rozšíření na rizikové sporty volitelně volitelně
Nouzové situace Ubytování za nouzové situace 7 500 5) 15 000 5)
Náhradní zpáteční cesta 7 500 5) 15 000 5)
Kolik to bude stát (na osobu) ERV Evropa ERV Svět
se stornem Evropa Svět SAE, Omán, Kapverdy
do 80 000 Kč osoba do 5 dní 550 Kč 1 110 Kč
dítě 320 Kč 630 Kč
osoba do 24 dní 950 Kč 1 610 Kč 1 230 Kč
dítě 550 Kč 930 Kč 750 Kč
do 80 000 Kč
vč. rizik. sportů
osoba do 5 dní 850 Kč 2 350 Kč 1 850 Kč
do 24 dní 1 550 Kč
do 100 000 Kč osoba do 24 dní - 3 510 Kč -
dítě - 2 030 Kč -
do 120 000 Kč osoba do 24 dní - 4 210 Kč -
dítě - 2 440 Kč -

Vysvětlivky:
1) spoluúčast 500 Kč
2) 5 000 Kč za každých 12 hodin
3) 1 000 Kč za každých 6 hodin
4) spoluúčast 20 %, 10 % u úmrtí, hospitalizace či first minute zájezdů
5) spoluúčast 20 %
6) 1 000 Kč za den

U pojištění storna poskytneme za všechny pojistné události Vám a členům Vaší rodiny dohromady nejvýše dvojnásobek limitu pojistného plnění uvedného v tabulce. To platí i v případě uzavření více jednotlivých pojistných smluv. Pokud cena zájezdu přesáhne 120 000 Kč na osobu či 240 000 Kč na rodinu, obraťte se na svého prodejce. Tabulka s limity pojistného plnění je nedílnou součástí pojistných podmínek.

Evropa: všechny země v Evropě (vč. evropské části Ruska a Zakavkazska), Kanárské ostrovy, Madeira, Azory a státy na pobřeží Středozemního moře (např. Turecko, Izrael, Egypt, Tunisko či Maroko).

 

INFORMACE A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ vlastní dopravou v zimě

Co Vám uhradíme
(limity v Kč)
Optimal zima C+ Optimal zima Sport C+
Evropa
Léčebné výlohy 6 000 000 6 000 000
Zubní ošetření 24 000 24 000
Fyzioterapie 120 000 120 000
Náhrada za pobyt v nemocnici 20 000 1) 20 000 1)
Asistenční služby neomezeně neomezeně
Opatrovník 150 000 150 000
Úraz (trvalé následky) 200 000 200 000
Osobní věci 40 000 40 000
Odpovědnost za škodu 3 000 000 3 000 000
Storno 5-60 000 2) 5-60 000 2)
Cesty autem
Náklady na odtah 10 000 10 000
Náhradní doprava a ubytování 20 000 20 000
Spoluúčast u pronajatého vozidla 5 000 5 000
Rozšíření na zimní sporty
Nájem náhradního vybavení 5 000 4) 5 000 4)
Prodloužení pobytu kvůli lavině 20 000 1) 20 000 1)
Nevyužitá zimní dovolená 10 000 1) 10 000 1)
Rozšíření na rizikové sporty -
 
Kolik to bude stát (na osobu) Optimal zima C+ Optimal zima Sport C+
Storno (limit v Kč) 5 000 450 Kč 700 Kč
10 000 610 Kč 1 020 Kč
15 000 790 Kč 1 380 Kč
30 000 990 Kč 1 780 Kč
45 000 1 490 Kč 2 290 Kč
60 000 1 990 Kč 2 990 Kč

Tato inzerce má pouze informativní charakter.
Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

 

INFORMACE A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ vlastní dopravou v létě

Co Vám uhradíme
(limity v Kč)
Optimal léto C+
Léčebné výlohy 6 000 000
Zubní ošetření 24 000
Fyzioterapie 120 000
Náhrada za pobyt v nemocnici 20 000
Asistenční služby neomezeně
Opatrovník 150 000
Úraz (trvalé následky) 200 000
Osobní věci 40 000
Odpovědnost za škodu 3 000 000
Storno 1 500-60 000
Cesty autem
 Náklady na odtah 10 000
 Náhradní doprava a ubytování 20 000
 Spoluúčast u pronajatého vozidla 5 000
 
Kolik to bude stát (na osobu) Optimal léto C+
Storno (limit v Kč) 1 500 120 Kč
3 000 250 Kč
5 000 390 Kč
10 000 540 Kč
15 000 690 Kč
30 000 990 Kč
45 000 1 490 Kč
60 000 1 990 Kč

Tato inzerce má pouze informativní charakter.
Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

 

INFORMACE A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ vlastní dopravou po ČR (léto i zima)

Co Vám uhradíme(limity v Kč) Domestic Travel
Česká republika
Úraz (trvalé následky) 180 000
Osobní věci 18 000
Odpovědnost za škodu 2 000 000
Storno 5-30 000
Rozšíření na zimní sporty
 
Kolik to bude stát (limity v Kč) Domestic Travel
Se stornem na osobu do 24 dní
5 000 250 Kč
10 000 450 Kč
20 000 750 Kč
30 000 1 050 Kč

Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

 

Důležité informace a dokumenty k cestovnímu pojištění od ERV Evropské pojišťovny, a.s.

Podmínky

Informace 

Formulář online 

Formuláře ke stažení

Hlášení ERV Evropské pojišťovně, a.s. (v tištěných dokumentech)

Vyplněný protokol zašlete s dalšími dokumenty (lékařská zpráva, potvrzení rezervace se stornem) na adresu:

ERV Evropská pojišťovna

ERV Evropská pojišťovna, a.s.
Křižíkova 237/36a
186 00  Praha 8

  •  lhůta pro zaslání formuláře je 30 dní od data plánovaného odletu