1. Fischer.cz
  2. Informace pro klienty

Informace pro klienty


Veškeré údaje uvedené na webových stránkách Cestovní kanceláře FISCHER o službách, cenách a cestovních podmínkách vycházejí z informací, které má Cestovní kancelář FISCHER k dispozici v době jejich uvedení na webové stránky. Cestovní kancelář FISCHER si vyhrazuje právo na jejich změnu. Cestovní kancelář FISCHER se snaží veškeré údaje na webových stránkách průběžně aktualizovat, přesto se mohou v údajích o službách, cenách a cestovních podmínkách vyskytnout nepřesnosti v textu, či cifrách. Veškeré chybně uvedené údaje se snažíme neprodleně opravit a informace aktualizovat.