Informace k cestování letadlem

Před odletem

Před odletem zkontrolujte pokyny k odletovému letišti. Na letiště můžete cestovat pomocí městské hromadné dopravy nebo autem. Pro zaparkování svého auta můžete využít služby parkování na letišti.

Na letišti

Odbavovací přepážky se otevírají dvě hodiny před odletem. Odbavení končí nejpozději 40 až 30 minut před plánovaným časem odletu. Ve vlastním zájmu proto dorazte na letiště včas.

Na letišti můžete využít zavazadlové vozíky, které najdete většinou na parkovišti a u vstupu do odbavovací budovy.

Přeprava tekutin

V příručním zavazadle může mít každá osoba tekutiny a gely do objemu maximálně 100 ml. Vždy musí být ale v originálním balení a uloženy v průhledném, znovuuuzaviratelném sáčku o objemu do 1 l (k dostání na letišti u bezpečnostních rá­mů).

Výjimku tvoří pouze tekutiny nutné pro léčbu, nebo zvláštní stravování (např. kojenecká výživa). Pouze ale v množství nutné na dobu cesty. Počítejte s tím, že pracovníci bezpečnostní kontroly vás mohou požádat o ochutnání, nebo o předložení dokladu o původu tekutiny (např. v případě insulinu).

Zjistěte, co všechno lze v letadle přepravovat.

Odbavení

K odbavení budete potřebovat platné cestovní doklady, letenkuvoucher nebo rezervační kód (pouze u některých charterových letů), popř. víza. V zemích Evropské unie a schengenského prostoru mohou občané České republiky cestovat pouze s platným občanským průkazem, mimo tyto země je nutný cestovní pas. 

Při samotném odbavení musíte položit svá zavazadla na pás odbavovací přepážky. Čísla odbavovacích přepážek jsou uvedena na informační tabuli v letištní odbavovací hale. Za překročení váhového limitu se platí poplatky.

Po odbavení obdržíte palubní vstupenku do letadla a doklad o odbavení zavazadel. Poté budete pokračovat přes bezpečnostní kontrolu do odletové haly. Pokud cestujete do zemí mimo schengenský prostor, musíte projít ještě pasovou kontrolou.

20 až 30 minut před odletem budete letištním rozhlasem vyzváni k dostavení k východu (gatu). Před vstupem do letadla předložíte letištnímu personálu palubní vstupenku a doklad totožnosti. 

Během letu

Na palubě letadla je nutné respektovat určitá pravidla. Mezi ně patří například zákaz kouření, nebo speciální zacházení s elektronikou, zejména s mobilními telefony. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno na palubě letadla používat mobilní telefony a jiné elektronické přístroje s anténou, které by mohly mít vliv na systémy letadla. Před nástupem do letadla musí být veškeré tyto přístroje vypnuty.

Do letadla si s sebou nemůžete vzít vše. Mezi předměty zakázané přepravovat patří například zbraně, veškeré nože a špičaté předměty nebo infekční a toxické látky. Co se týče nápojů a jiných tekutin, v příručním zavazadle můžete mít tekuté látky a gely do objemu maximálně 100 ml. Vždy ale v originálním balení a uložené v průhledném, znovuuzaviratelném sáčku. 

Po příletu do destinace

Po příletu do destinace mimo schengenský prostor musíte projít pasovou kontrolou. Až poté si můžete vyzvednout svá zavazadla na výdejním pásu. 

Ve většině destinací vás bude na letišti čekat delegát CK FISCHER, nebo zástupce naší partnerské agentury (výjimkou jsou pouze některé exotické destinace a přestupní letiště), který vás nasměruje k transferu dle vámi vybraného hotelu. 

Pokud zjistíte, že se vaše zavazadlo ztratilo, nebo je poškozené, ihned sdělte tuto skutečnost průvodci na letišti. Při pozdější reklamaci nebývá již vydán reklamační protokol potřebný pro pojišťovnu. 

Další informace k odletu

Veškeré důležité informace si můžete přečíst ve vašich pokynech k odletu a v podrobných přepravních podmínkách příslušné letecké společnosti. Ty jsou k dispozici na pobočkách CK FISCHER nebo na našem webu v informacích o přepravních podmínkách.