1. Exim.MasterPage.BreadcrumbsWithoutContainer.ListItem
 2. Dánsko
 3. Kodaň a okolí
 4. Kodaň
 5. Kodaň a Malmö - cesta historií Öresund

Kodaň a Malmö - cesta historií Öresund

 • Christianhavn v Kodani
 • Sídlo krále Frederika X Amalienborg
 • Zámek Frederiksborg a pevnost Kastellet
 • Trajektem přes Oresundskou úžinu do Švédska
 • Univerzitní Lund a Malmö
 • Informace k zájezdu
 • TRASA ZÁJEZDU: Kodaň • Christianhavn • Rosenborg • Frederiksborg • Kronborg • Lund • Malmö  

  1. DEN: Odlet z Prahy do Kodaně a transfer na hotel. Odpoledne vyplní návštěva Christianhavn, kde se mimo jiné nachází autonomní Svobodné město – Christiania. Toto místo v roce 1971 vyhlásilo nezávislost, pokládá se za samostatný mikronárod, který není součástí EU a používá i vlastní měnu. Po návštěvě Christianie přejedete přívozem na historické nábřeží Nyhavn. Po krátké procházce podél pestrých historických městských domů ze 17. a 18. století a zastávce u královského paláce Amalienborgu, někdejšího sídla dánské královny Markéty II. a nyní sídla krále Frederika X. vyplujete z Nýhavnu na hodinovou vyhlídkovou plavbu lodí. Návrat na ubytování a nocleh.
  2. DEN: Po snídani celodenní prohlídka dánské metropole. K vidění budou malebné uličky historického jádra, místa jako je královský palác palác Christiansborg – sídlo dánského parlamentu, budova burzy Borsen, jejíž dračí věžičku navrhl král Christian IV. v 17. století, nebo i královský zámek Rosenborg, kde jsou uloženy dánské korunovační klenoty a k němuž patří krásný zámecký park.  Návrat na ubytování a nocleh.
  3. DEN: Snídaně. Přejezd k renesančnímu Frederiksborgu, rozkládajícímu se na třech malých ostrůvcích jezera Slots. V zámku se nachází mimo jiné i muzeum dánské historie. Po prohlídce interiérů bude možnost prohlédnout si i zahrady. Po zbytek dne individuální volno jež lze vyplnit například návštěvou přístavní pevnosti Kastellet, či pořízením snímku se symbolem města – Malou mořskou vílou. Nocleh. 
  4. DEN: Snídaně a check-out. Přejezd do Helsingor a zámku Kronborg, místa děje Shakespearova Hamleta. Z Helsingor přejezd trajektem do Švédska. Přejezd podél pobřeží Oresundké nížiny až do univerzitního města Lund, místa založeného již r.1020 vikingským králem Knutem Velikým. Přejezd do Malmö, okružní prohlídka města. Ubytování a nocleh. 
  5. DEN: Snídaně. Dle letových řádů individuální volno. Přejezd na letiště v Kodani přes 16 km most Oresund spojující Dánsko se Švédskem a odlet zpět do Prahy.

  MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  CENA ZAHRNUJE:
  leteckou dopravu Praha–Kodaň–Praha s možným přestupem, letištní taxy a další poplatky, transfery z letiště do hotelu a zpět, 3 noci ve 2lůžkovém pokoji se snídaní v Kodani, 1 noc ve 2lůžkovém pokoji se snídaní v Malmö, vstupné zámek Frederiksborg, vstupné zámek Kronborg, hodinová plavba lodí z Nyhavnu, trajekt z Dánska do Švédska, transfery v rámci 3. a 4. dne, služby česky mluvícího průvodce

  FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
  1lůžkový pokoj 

  CENA NEZAHRNUJE:
  cestovní a covid pojištění, jízdenky MHD, vstupné v rámci programu, které není obsažené v "cena zahrnuje"

  ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Fotogalerie

 • Nyhavn Kodaň
 • Zámek Frederiksborg Kodaň
 • Socha bohyně Nick Kodaň
 • Kodaň
 • Zámek Kronborg, místo děje Hamleta
 • Christiansborg Kodaň
 • Přístav Nyhavn
 • Opera v Kodani
 • Rosenborg
 • Dánský Kronborg Helsingor
 • Most Oresund mezi Dánském a Švédskem
 • Malmoe
 • Švédské Malmoe
 • Kostel sv. Pavla Malmoe