Geografie Dominikánské republiky

Tropická rozmanitost v každém koutu ostrova

Dominikánská republika má rozlohu přes 48,7 tisíc kilometrů čtverečních. Je tedy jen nepatrně menší než například Slovensko. Tvoří asi dvě třetiny ostrova Hispaniola, zbývající část náleží území Haiti. Ostrovem se táhnou horské hřebeny, které jsou příčinou odlišných klimatických podmínek obou částí.

Nejsilnější je vysočina Cordillera Central, kde se nachází i nejvyšší hora Karibiku Pico Duarte měřící 3 175 metrů. Nížiny jsou příznačné zejména pro oblasti kolem pobřeží. Úplně nejnižším bodem je dno jezera Lago Enriquillo, který se nachází 44 metrů pod hladinou moře.

DominikanskaRep-Letecky-pohled-na-Dominikanskou-republiku.jpg

Obyvatelstvo

V Dominikánské republice žije přibližně 9 200 000 obyvatel; 73 % dominikánské populace tvoří míšenci, 16 % běloši a zbytek černoši.

Hospodářství

Dominikánská republika je agrární země a patří ke státům ekonomicky zaostalejším. Soukromý sektor převládá nad státním, ve kterém hraje hlavní roli energetika, rozvoj infrastruktury a komunikací.

Ekonomiku ostrova tvoří zejména zemědělství, hornictví, turistika a průmyslové volné zóny. Ty pro zemi znamenají asi 70 % všech vývozů. Význam turistiky a transferů ze zahraničí každoročně roste a pro státní pokladnu představuje důležitý zdroj příjmů.

Co se týče zemědělských produktů, vyváží se zejména cukr, surové kakao, zelená káva, tabák v listech, doutníky, zelené banány, tropické ovoce a zelenina. Aktuální čísla ukazují, že za poslední roky se zrychluje modernizace ekonomiky i státní správy, rozvoj středního a malého průmyslu a roste význam služeb, hlavně v oblasti cestovního ruchu.