Poloha a geografie Malajsie

Rozloha Malajsie dosahuje téměř 330 000 čtverečních kilometrů. Větší část, necelých 200 000 kilometrů, se rozkládá v severní části ostrova Borneo, zbývající menší část je na Malajském poloostrově, kde na severu sousedí s Thajskem. Obě poloviny malajského území odděluje několik set kilometrů Jihočínského moře.

Žije zde přibližně 30 miliónů obyvatel, 80 procent z nich v pevninské části. Populace je z 50 procent tvořena Malajci, 24 procent jsou Číňané, 11 procent původní domorodé obyvatelstvo, 7 procent Indové a 8 procent ostatní národnosti.

Víra v Malajsii

Nábožensky převládají s 61 procenty muslimové, 20 procent tvoří buddhisté, 9 procent křesťané, 6 procent hinduisté, zbytek ateisté a různá lokální, vesměs čínská náboženství.

  • Muslimové 60,4 %
  • Buddhisté 19,2 %
  • Křesťané 9,1 %
  • Hinduisté 6,3 %
  • Konfuciáni a taoisté 2,6 %
  • Ostatní 2,4 %

Hlavním městem je zhruba dvoumiliónový Kuala Lumpur, jehož panoramatu dominuje Petronas Twin Towers, nejvyšší dvojitá budova na světě.