1. Fischer.cz
  2. Můj Fischer
  3. Podmínky registrace

Podmínky registrace

Definice pojmů

Provozovatel - DER Touristik CZ a.s. se sídlem Babákova 2390/2, Chodov, 148 00 Praha 4.

Uživatel - osoba, která je občanem České republiky nebo Slovenské republiky, má zde trvalé bydliště a při registraci potvrdí souhlas s podmínkami registrace.

Podmínky registrace

Registrovaným uživatelem se stává osoba, která souhlasí s podmínkami registrace.

Registrace je nepovinná. Pokud se rozhodnete registrovat, resp. vytvořit si na portálu Můj Fischer svůj profil, je nutné vyplnit pravdivé údaje. Pokud dojde ke zjištění, že zadané údaje neodpovídají skutečnosti, vyhrazuje si DER Touristik CZ a.s. právo zrušit uživatelský profil.

Každý uživatel má povinnost seznámit se s podmínkami portálu. V žádném případě nesmí registrovaný uživatel nikdy využívat portál Můj Fischer ke komerčním účelům.

Osobní údaje

Registrací uživatel souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o platné ochraně osobních údajů. Bližší informace o ochraně osobních údajů naleznete na stránce ochrana soukromí.

Uživatelský profil

Fotografie

Do svého profilu i ostatních sekcí lze vkládat pouze takové fotografie, ke kterým vlastníte autorská práva. Veškeré fotografie a obrázky musí být v souladu s etikou, morálkou a zákonem ČR.

DER Touristik CZ a.s. není odpovědná za údaje a fotografie poskytnuté uživateli a nezodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv uživatele.

Komentáře/příspěvky

Je zakázáno vkládat příspěvky vulgárního nebo urážlivého charakteru, propagovat politické směry a názory potlačující základní lidská práva a svobodu občanů nebo podněcovat k násilí a společenské nesnášenlivosti.

DER Touristik CZ a.s. nezodpovídá za obsah komentářů a příspěvků na uživatelském portálu, ani za porušování práv duševního vlastnictví a dalších práv uživatele.

Závěrečná ustanovení

DER Touristik CZ a.s. má právo zrušit přístup uživateli, pokud nedodrží podmínky registrace, i smazat uživatelský profil bez udání důvodu.

Jakákoliv doplnění a změny si DER Touristik CZ a.s. vyhrazuje.