1. Exim.MasterPage.BreadcrumbsWithoutContainer.ListItem
 2. Nizozemsko
 3. Amsterdam a okolí
 4. Amsterdam
 5. Amsterdam- letecké víkendy

Amsterdam- letecké víkendy

 • Historické centrum Amsterdamu
 • Květinový trh
 • Náměstí Dam
 • Možnost návštěvy zahrad Keukenhof včetně dopravy. Zahrady jsou otevřené do 12.05. 2024
 • Objevíte skrytá kouzla Amsterdamu
 • Informace k zájezdu
 • Popis okruhu

  1. DEN Přílet do Amsterdamu, transfer do hotelu, ubytování, dle letového řádu individuální program, nocleh.
  2. DEN Snídaně. Hlavní a korunovační město Amsterdam – prohlídka. Historické centrum, květinový trh, náměstí Dam, individuálně plavba lodí po grachtech a kanálech, nebo návštěva Říšského muzea či Muzea van Gogha. Večerní atmosféra města. Nocleh.
  3. DEN Snídaně, pokračování prohlídky z předešlého dne. V jarním termínu možnost návštěvy zahrad Keukenhof. Individuální volno. Nocleh.
  4. DEN Snídaně, individuální volno, dle letového řádu transfer na letiště a odlet zpět do ČR.

  MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha– Amsterdam – Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer z letiště do hotelu a zpět, 3 noci ve 2lůžkovém pokoji v hotelu ***, 3x snídani, služby česky mluvícího průvodce

  CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, vstupy, jízdné na místní hromadnou dopravu

  FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj, vstup do zahrad Keukenhof (v jarním termínu)

  ---------------------------------------------------------

  Otevírací doba Keukenhofu v roce 2024:

  • denně v rozmezí 21.3. – 12.5.2024
  • 8:00 – 19:30

  Ceny vstupenek
  Vstupenka pro dospělého + zpáteční jízdenka z/do Amsterdamu: 990 Kč za osobu.
  Průvodce není účasten při výletu.

  --------------------------------------------------
  Plavba lodí po grachtech - je potřeba zajistit individuálně online a nebo na místě - lístky nezajišťujeme. 

  Změna programu vyhrazena

Fotogalerie

 • Nizozemí
 • Nizozemí
 • Nizozemí
 • Nizozemí