Historie Ománu

Omán od prvních listin po současnost Historie Ománu

Přečtěte si, jak se během doby Omán vyvíjel a co předcházelo jeho dnešní podobě.

Doba kamenná a první stopy osídlení

První osídlení území dnešního Ománu se datuje již do doby kamenné. Z této doby pocházejí mnohé archeologické nálezy. Nejrůznější kamenné nástroje, zvířecí kosti a další pozůstatky dokládají osídlení v době heliocentrické, pazourky a ručně dělaná keramika pak v době bronzové.

6. stol. př. n. l. – 3. stol. n. l. - pod nadvládou Peršanů

V této době byl Omán pod kontrolou třech perských dynastií – Achaimenovců, Parthů a Sásánovců. Aby Pathové ochránili důležité obchodní cesty, vystavěli na území Ománu četné pevnosti. Dynastie Sásánovců udržela oblast pod kontrolou až do doby vzestupu islámu.

Příchod islámu a počátky prosperujícího státu

Islám začal v Ománu šířit prorok Mohamed bin Ali ve 12. století našeho letopočtu. Jeho hrobku dnes můžete navštívit v Mirbatu. Záhy se začaly budovat důležité obchodní cesty do východní Afriky, Číny a dalších koutů Asie, kde bylo dále šířeno poselství islámu. Zejména díky námořním cestám je středověk považován za období rozkvětu a prosperity.

16. – 17. století - Více něž 140 let pod nadvládou Portugalců 

Na počátku 16. století vpadlo portugalské vojsko do Ománu a ovládlo část území. Následujících 140 let kontrolovala Portugalská říše tuto oblast i město Maskat. Z této doby se do současnosti zachovaly pozůstatky opevněných měst, které Portugalci budovali k ochraně svých tras. 

Krátká vláda Osmanské říše a nástup dynastie al-Busaídů

Historické stavby v Ománu

Portugalce nakonec z Ománu vyhnali Osmané, které však o století později přemohly jemenské kmeny. Od roku 1741 se tak Omán stal státem nezávislým na cizích mocnostech a v zemi započala vládnout dynastie al-Busaídů, jejíž potomci vládnou dodnes.

V 17. století se Ománská říše zmocnila některých oblastí ve východní Africe a vytlačila odsud Portugalce. V roce 1698 tak vzniká i Zanzibarský sultanát, který byl důležitý především díky obchodu s otroky.

18. – 19. století - Omán jako britský protektorát

Britové v roce 1798 učinili z Ománu svůj protektorát. Sultáni tak získali britskou podporu především na konci 19. století, kdy bojovali proti imámům, kteří si nárokovali území Ománu dle tradičních zvyků.

V 19. století se tehdejší sultán Saíd bin Sultán rozhodl učinit Zanzibar, který tehdy patřil územně k Ománu, svým hlavním sídlem. Po jeho smrti bylo na základě sporů mezi jeho syny území rozděleno – jednomu
připadl Zanzibar a druhému Omán.

Moderní ománské dějiny 

Roku 1970 po Dafárském povstání svrhl sultán Kábús bin Saíd svého otce. Prohlásil se nejen sultánem, ale i předsedou vlády, ministrem financí, obrany a zahraničí. Sultanát Omán se tak stává absolutistickou monarchií. Sultán zemi modernizuje díky penězům z ropy a zemního plynu.


Kontaktujte nás

Chci získávat informace o zajímavých produktech a nabídkách a rád vám poskytnu zpětnou vazbu k vašim službám
Chci, abyste obsah a nabídky přizpůsobili mým zájmům a preferencím