1. Fischer.cz
  2. Čím u CK FISCHER můžete zaplatit zájezd?
  3. Použijte na platbu dovolené příspěvek z FKSP

Použijte na platbu dovolené příspěvek z FKSP

Z Fondu kulturních a sociálních potřeb (tzv. FKSP) poskytují někteří zaměstnavatelé svým zaměstnancům příspěvek na dovolenou. Můžete ho využít na platbu našich zájezdů a ušetřit při nákupu dovolené.

Co je to FKSP?

Do Fondu kulturních a sociálních potřeb ukládají někteří zaměstnavatelé (hlavně státní a příspěvkové organizace) peníze pro využití svými zaměstnanci na volnočasové aktivity. Příspěvky jsou převážně poskytovány na dovolenou zaměstnance a jeho rodinných příslušníků (tuzemské i zahraniční zájezdy, lázeňské, relaxační, wellness a další pobyty). Mimo fondu kulturních a sociálních potřeb někteří zaměstnavatelé přispívají svým zaměstnancům na dovolenou prostřednictvím benefitních poukazů.

Jak uplatnit příspěvek z FKSP na dovolenou?

Příspěvek z FKSP se na nákup zájezdu uplatňuje ve formě faktury na zaměstnavatele (lze využít na doplatek zájezdu).

  • Maximální částka, kterou lze z FKSP hradit, se liší od zájezdu, proto je nutné ji ověřit na pobočce nebo na e-mailu cc@fischer.cz.
  • Objednávka musí obsahovat název a adresu firmy (+IČO/DIČ), částku k fakturaci, datum splatnosti (je nutné dodržovat splatnosti záloh a doplatků nastavené CKF), požadovaný text na faktuře.
  • Fakturu nelze vystavit na jméno osoby, která na Smlouvě o zájezdu nebo dokumentu Potvrzení o zájezdu nefiguruje jako cestující nebo objednavatel.

Objednávku faktury zašlete e-mailem svému prodejci nebo na administrativa.cc@fischer.cz.