Kerkyra

Lokalita: Řecko Korfu Kerkyra
Typ: Město

Náš názor

Metropole Kerkyra a její magnety

Kerkyra je hlavní město řeckého ostrova Korfu a nabízí celou řadu pamětihodností. Navštivte tady například:

Stará pevnost (Paeió Froúrio)

Pevnost se nachází na poloostrově, na který se dostanete umělým kanálem. V rámci posílení původní pevnosti byly v druhé polovině 6. století vybudovány po obou stranách západní vstupní strany dvě mohutné bašty. Nového opevnění se dostalo také východnímu výběžku poloostrova, mysu Sídheros. Opevnění bylo v 18. století ještě zpevněno dodatečnou hradbou.

Nejzachovalejší je bývalá vojenská budova u vstupu do pevnosti. Pevnost je navštěvována hlavně kvůli překrásnému výhledu, který se vám naskytne z 65 metrů vysokého západního pahorku pevnosti.

Nová pevnost (Néo Froúrio)

Tato pevnost, postavená v druhé polovině 16. století, je největší vojenskou stavbou bývalého Benátska mimo území republiky. Svou mohutností překvapí i dnešní návštěvníky. Uvnitř pevnosti bohužel není umístěna žádná expozice, a tak se návštěva omezuje na „pouhou“ prohlídku skalních chodeb a místností v její horní části. Neopomenutelný je též výhled na město a velkou část ostrova. Hlavně dolní část pevnosti je užívána armádou jako kasárna.

Za prohlídku stojí také dobře zachovalá brána u Starého přístavu, na níž je stejně jako na některých místech obvodové zdi zachován lev sv. Marka, znak Benátské republiky.

Esplanáda (hlavní náměstí před Starou pevností)

Právě na tomto místě se dnes odehrává většina oslav státních i náboženských svátků. Toto centrum současného společenského života ve městě vzniklo v první polovině 16. století z popudu Benátčanů. Celá Esplanáda tvoří jakousi zelenou oázu, využívanou k odpočinku obyvateli i návštěvníky. Náměstí obklopují památky z období benátského, francouzského i anglického. Najdete tu například honosný palác sv. Jiří a Michaela, v němž je umístěno Muzeum asijského umění.

Podél benátských domů v severní části Esplanády nechali Francouzi během své krátké nadvlády postavit roku 1807 dva bloky arkádových domů, nazývaných též Listón. Uprostřed Esplanády byla umístěna benátská kašna z roku 1710, která se původně nacházela ve vesnici Doukádes.

V jihozápadní části náměstí stojí Maitlandova rotunda. Jih Esplanády uzavírá mramorový pomník jednoho z největších řeckých politiků minulého století, Ióannise Kapodístia, jenž se stal prvním prezidentem novodobého Řecka.

Iónský parlament

Novoklasicistická budova z roku 1855, která byla za války zcela zničena a sídlí v ní anglikánská církev.

Bývalá benátská loggia (dnešní městská radnice)

Byla postavena okolo roku 1663 jako jednoposchoďová budova s otevřenými arkádami a svou dnešní podobu dostala až v devadesátých letech minulého století. Uprostřed jižní fasády je vyobrazen znak města, na východní straně se nachází barokní (1691) sousoší zobrazující benátského dóžete Francesca Morosiniho. Původně loggia sloužila k pobavení a odpočinku urozených korfských šlechticů a měšťanů. V roce 1720 byla budova přestavěna na divadlo. Dnešní radnice zde nalezla místo roku 1903.

Katolický kostel San Giacomo

Biskupský kostel byl založen roku 1632, ale padl za oběť německému bombardování. Jeho obnova se přesně řídila původní benátskou stavbou. Dnes jsou v kostele pravidelně pořádána kázání římskokatolické církve.

Kostel Agios Spyridon

Tento zřejmě nejznámější kostel na Korfu byl postaven roku 1550 patronu ostrova – svatému Spyridonovi. Vysoká zvonice byla vystavěna podle benátského vzoru v roce 1595. Relikvie svatého jsou uchovávány v boční kapli ve dvojitém sarkofágu. V celém kostele jsou rozmístěny dary věřících (zlaté a stříbrné svícny, kadidla, ikony apod.) za vyslyšení proseb ke svatému.

Kostel Agios Nikólaos s městskou bránou

Zrestaurovaný komplex menších budov najdete přímo u vody na sever od Staré pevnosti a Muzea asijského umění. Jedná se o kostel svatého Nikólaose, ochránce námořníků, postavený roku 1579 na místě bývalého benátského přístavu – Mandráki. V těchto místech stojí i jedna ze čtyř městských bran z druhé poloviny 16. století, z nichž se ale do dnešních dnů dochovaly jen brány dvě (Ag. Nikólaos a Spiliás).

Bývalá městská brána Spiliás

Tato druhá dochovaná brána u přístavu je dnes součástí průchodu několikapatrového domu.

Kostel Iásona a Sosípatra

U hlavního vchodu jsou umístěny dvě desky z 11. století připomínající vznik kostela a také skutečnost, že předtím stála na tomto místě raně křesťanská stavba zasvěcená svatému Andreu. Přibližně ve 14. století byl u kostela založen klášter. Později ke kostelu přibyla také benátská zvonice a barokní výzdoba.

Mon Repós

Jedná se o klasicistický zámeček s rozlehlým parkem (180 tisíc metrů čtverečních), kde se dají čekat překvapivé antické nálezy. Zámeček je po rekonstrukci a můžete v něm navštívit paleolitické muzeum.

Klášter Pangía Vlachérna

V ženském klášteře, založeném koncem 17. století, žijí dnes již jen dvě jeptišky. Uvnitř kláštera vás čeká malý květinový dvorek, kaplička a obchod se suvenýry. Na klášter je společně s Myším ostrůvkem (Pontikoníssí) překrásný pohled z vyhlídky u autobusové zastávky Aegli hotel ve středisku Perama.

  • Neváhejte tedy a navštivte Kerkyru na ostrově Korfu.

Podobná místa

Kontaktujte nás

Chci získávat informace o zajímavých produktech a nabídkách a rád vám poskytnu zpětnou vazbu k vašim službám
Chci, abyste obsah a nabídky přizpůsobili mým zájmům a preferencím