Přírodní bohatství Seychel

Seychelská fauna zahrnuje na tři desítky druhů obojživelníků a plazů včetně vzácných želv obrovských, několik tříd savců, množství hmyzu, zejména velkých pavouků palmových. Z 15 druhů opeřenců včetně exotických papoušků jsou tu nejrozšířenějšími ptáky straky a pěnice. Mimořádně pestrý je zejména podmořský život: ve vodě kolem ostrovů objevíte přes 1 000 druhů ryb, 20 druhů krabů, rozmanité typy mlžů a kolem korálů obrovské kolonie sasanek. V létě lze pozorovat i migrující, neškodné žraloky obrovské.

Flóra Seychel je charakteristická zejména tropickým deštným pralesem v celé jeho pestrosti. Unikem mezi 80 druhy endemitických rostlin je až třicetimetrová palma Lodoicea seychelská. Známá je tím, že rodí největší plody na světě, téměř čtyřicetikilové ořechy zvané coco de mer. Nejčastější vegetaci mimo pralesy tvoří kokosové palmy a přesličníky. nemají vlastní zdroje pitné vody, žije zde proto pouze mizivé procento obyvatel.

Seychely-Bohata-vegetace-Seychelskych-ostrovu.jpg