Praktické informace Seychely

Elektrický proud 

Na ostrovech je elektrické napětí 230 V/50 Hz, zásuvky jsou tříkolíkové. To pro vás znamená nutnost přivézt si s sebou adaptér, v destinaci byste ho nemuseli sehnat.

 

Voda

Voda je na ostrovech pitná, není ale příliš chutná kvůli chlóru. Věřte, že mnohem větší požitek budete mít z vody balené. Jelikož podnebí na Seychelách je velmi horké, je důležité doplňovat tekutiny v dostatečném množství, popřípadě nahradit ztracené minerály iontovými nápoji a vitamíny.

Opalování 

Slunce opaluje na ostrovech stále, a to i když je zataženo. Doporučujeme vyhnout se přímému záření okolo poledního. Opalovací krém s vysokým faktorem by měl být samozřejmostí, stejně jako pokrývka hlavy a dostatek tekutin behěm celého dne. Opalování bez jakékoliv části plavek je zakázáno.

Kriminalita

Kriminalita je na Seychelách minimální. Obyvatelé ostrovů v podstatě nemají nedostatek, a tím pádem ani potřebu páchat trestnou činnost. Obezřetností ale nic nezkazíte. Člověk nikdy neví, a tak i zde se vyplatí dodržovat základní pravidla bezpečnosti. Cennosti, peníze, doklady i zavazadla mějte stále na očích. Raději ani nenoste drahé šperky, hodinky a jiné doplňky. Večer nechoďte sami a vyhněte se tmavým uličkám. Nechoďte tam, kde není vstup povolen.

Je vhodné si před cestou na Seychely pořídit fotokopie všech dokladů, včetně bankovní karty nebo sjednaného pojištění. V případě ztráty vám to usnadní vyřizování náhradních dokladů.