XL seating - nouzový východ

  • Cestující na sedačkách u nouzových východů nesmí mít u sebe pod sedadlem žádná palubní zavazadla, a to ani ta nejmenší (všechna jejich palubní zavazadla musí být bez výjimky uložena ve schránkách k tomu určených) a nesmí přepravovat  zvíře na palubě.
  • Pokud cestující, kteří si zarezervují tyto sedačky, nebudou splňovat podmínky pro dopravu na místech u nouzových východů, mohou být odbavovacím či palubním personálem posazeni na jiná místa.
  • Upozorňujeme na to, že sedadla u nouzových východů nejsou ve většině případů polohovatelná a mívají pevné područky. U těchto míst také může být místo standardního okénka pouze nouzový průzor. 
  • Tato specifika sedaček u nouzových východů nejsou důvodem ke kompenzaci částky uhrazené za rezervaci místa nebo změnu místa při nástupu do letadla.
  • Sedadla u nouzových východů můžete využít cestující, který nemá žádná omezení. 

Omezení pro sedadla u nouzových východů

1) Věk minimálně 12 let
2) Cestující musí umět číst, rozumět instrukcím a realizovat pokyny podávané posádkou ne jen v českém, ale i anglickém jazyce
3) Cestující musí být fyzicky schopen a musí být ochotný otevřít nouzový východ v případě nouzové situace
4) Cestující nesmí být limitovaný omezenou schopností pohybu a orientace
5) Cestující nesmí cestovat s osobou, která je závislá na jeho asistenci v případě nouzové situace
6) Cestující nesmí vyžadovat prodloužení bezpečnostního pásu
7) Cestující nesmí cestovat se zvířetem na palubě
8) Cestující nesmí být těhotná
9) Cestující nesmí mít žádná další omezení (např. zdravotní či odpovědnosti), která by bránila splnit výše uvedené podmínky nebo by jejich plnění mohlo způsobit ublížení na zdraví