Základní česko-francouzský slovníček

Úředním jazykem na Madagaskaruje francouzština. Naučte se pár základních francouzských výrazů.

Pozdravy

Česky Francouzsky
Dobrý den, (pane)  Bonjour, monsieur (výslovnost: bö žu:r mesjö)
Dobrý večer, (paní)  Bonsoir, madame (bö sua:r madam)
Dobrou noc, (slečno)  Bonne nuit, mademoiselle (bon nui madmuazel)
Na shledanou!  Au revoir! (o revua:r)
Ahoj! Salut! (salü)

Zdvořilostní fráze

Děkuji Merci (mersi)
Děkuji pěkně Merci bien (mersi bjë)
Děkuji mnohokrát Merci beaucoup (mersi boku)
Není zač Pas de quoi (padekua)
Promiňte mi, prosím Vás Excusez-moi (ekskuze mua)
Prosím S´il vous plait (sil vu ple)
Promiňte  Pardon (pardo)

Souhlas

Ano Oui (ui)
Ne Non (nö)

Další fráze

Posaďte se, prosím  Asseyez-vous, s´il vous plait (aseje vu sil vu ple)
Hodně štěstí!  Bonne chance! (bö šä:s)
Počkejte, prosím  Attendez, s´il vous plait (atäde sil vu ple)
Kdo je to?  Qui est-ce? (ki es)
Co je to?  Qu´est-ce que c´est? (keske se)
To je život  C´est la vie (se la vi:)
Mluvím česky  Je parle tcheque (že parl ček)
Nemluvím francouzsky  Je ne parle pas francais (že ne parl pa frase)
Mluvím trochu francouzsky  Je parle un peu francais (že parl äpë fräse)
Kolik to stojí? Combien ca coute? (köbjä sa kut?)
Mluvte prosím pomalu  Parlez lentement, s´il vous plait (parle lätemä sil vu ple)
Chtěl(a) bych  Je voudrais (že vudre)
Hledáte něco?  Vous cherchez quelque chose? (vu šerše kelke šo:z)
Kde je?  Oú est? (u: e?)
Kde bydlíte?  Oú habitez-vous? (u:abitevu)
Kolik je vám let?  Quel age avez-vous? (kela:ž avevu)
Kde pracujete?  Oú travaillez-vous? (u:travaje vu)
Kolik je hodin? Quelle heure est-il? (kele:r etil)
Jmenuji se... Je m´appelle... (že mapel)