Vietnam v soukolí dějin

První civilizace

Oblast Vietnamu je osídlena již od paleolitu, o čemž svědčí několik tisíc let staré nálezy z lokality Thanh Hoa. První známá kultura Dong Son se tady rozvinula zhruba 1200 let před naším letopočtem, za zakladatele prehistorického vietnamského státu se považuje dynastie Hong Bang.

Ještě před naším letopočtem se tisícileté vlády nad oblastí ujali Číňané. Od 17. století svůj vliv začala uplatňovat Francie, která nakonec roku 1884 učinila z Vietnamu svou kolonii rozdělenou do provincií Kočinčína, Annam a Tonkin.

Vietnamská válka

Z evropského područí se Vietnamci vymanili teprve v roce 1954. Ho Či Minova armáda vítězstvím v legendární bitvě u Dien Bien Phu ukončila osmiletou indočínskou válku, nikdo však netušil, že země má nejtemnější období své historie ještě před sebou.

Země byla rozdělena na komunistickou Vietnamskou demokratickou republiku na severu a na profrancouzskou Vietnamskou republiku na jihu. Výsledkem vzájemného napětí byla Vietnamská válka za účasti USA ústící do vzniku jednotného Vietnamu v roce 1976.