Historie Itálie

Italie-Italie-je-doslova-prospikovana-neskutecnym-historickym-bohatstvim.jpg

Itálie za celou dobu své existence platila za jednu z nejvýznamnějších zemí ve Středomoří. Šířila vzdělání i kulturu.

Itálie ve starověku

Už v 9. století před naším letopočtem žily na území Itálie italické kmeny. Brzy se latinská civilizace začala šířit po celém Apeninském poloostrově. Hlavní zásluhu na tom měl starověký Řím

V 16. století byla většina italského území pod správou Francie nebo Španělska. Svou část si z pomyslného italského koláče ukousl i Papežský stát, a to díky několika tažením papeže Julia II, který v roce 1506 získal Bolognu a město Perugia.

Sjednocení Itálie

16. a 17. století jsou obdobím postupného ekonomického úpadku Itálie. Po reformaci a mnoha náboženských bojích poklesl i celoevropský politický význam papeže. Oslabená Itálie se stala terčem dobyvačného Napoleona. Pro zemi to ovšem nemělo jen záporný dopad. Díky těmto událostem v Itálii padl feudalismus a začaly se rodit celonárodní sjednotitelské tendence. Ty nakonec uspěly a po národně-osvobozeneckých bojích byl v roce 1870 připojen Řím a králem celé Itálie se stal Viktor Emanuel.

Přetrvávající zaostalost země však vedla k politické nestabilitě, což s sebou nese téměř vždy nacionalistické nálady. V té době se Itálie politicky orientovala na Německo a Rakousko-Uhersko, s nimiž v roce 1882 založila Trojspolek, který byl namířen proti Francii. 24. května 1915 Itálie otočila, usmířila se s Francií a vojensky se zapojila do první světové války na straně Dohody.

Osudy italského státu během světových válek i po nich

Po první světové válce se Benito Mussolini stal ministerským předsedou a v zemi nastolil totalitní režim. Spojení s Hitlerem zatáhlo zemi do druhé světové války, ve které byla Itálie de facto poražena. Mussolini byl odstraněn již v roce 1943, ale země byla okamžitě obsazena Německem.

Po válce došlo k odstranění monarchie a 18. 6. 1946 byla vyhlášena Italská republika. Itálie se zapojila do Marshallova plánu a v roce 1949 se stala členem NATO. V roce 1957 byla Itálie spoluzakladatelem Evropského hospodářského společenství, ze kterého se v roce 1993 stala Evropská Unie.