1. Fischer.cz
  2. Itálie
  3. Poloha a geografie

Geografie Itálie: poloha, povrch, obyvatelstvo

Zeměpis Itálie

Poloha

Hranice Italské republiky se táhnou podél Francie, Švýcarska, Rakouska a Slovinska, avšak její větší část obklopují moře. Na východě to je Jadran (Benátky), na jihovýchodě a jihu moře Jónské a Středozemní, na západě moře Tyrhénské (Kampánie, Kalábrie), údajně nejkrásnější ze všech, a na severu omývá Ligurii s Toskánskem Ligurské moře.

Rozloha

Itálie má rozlohu 301 338 kilometrů čtverečních a tvar proslulé boty. Začíná na severu ve sněhobílých vrcholcích Alp a končící na jihu ve slunné Kalábrii. Velká část Itálie se rozkládá na Apeninském poloostrově, navíc k ní patří i dva významné středomořské ostrovy Sicílie a Sardinie. Celková délka pobřeží je kolem 7 600 kilometrů.

Povrch

Severní polovině Itálie dominuje řeka Pád s okolní stejnojmennou nížinou, příliš kopcovatá není ani Apulie. Zbytek italského povrchu je ovšem velice hornatý. Nad regionem Valle d´Aosta se tyčí nejvyšší alpský štít Mont Blanc (4 808 m n. m.). Páteří pevninské části území jsou Apeniny, na Sicílii doutná nejvyšší evropská sopka Etna a také Sardinii pokrývá pásmo hor.

Italie-Liparske-ostrovy,-sopecna-perla-Tyrhenskeho-more.jpg

Demografie Itálie

Počet obyvatel Itálie dosahuje téměř 60 miliónů, z nichž je naprostá většina katolického vyznání. V hlavním městě Římě žije ke 3 miliónům lidí.