Historie Kapverd v kostce

Před začátkem evropské kolonizace nebyly Kapverdské ostrovy nikdy obydleny. V roce 1456 je objevil pod vlajkou Portugalska benátský mořeplavec Alvis Cadamosto a v roce 1496 se staly oficiální portugalskou kolonií.

Kapverdy-Mesta-na-Kapverdach-vetsinou-nejsou-prilis-stara.jpg

Jednalo se o velmi strategické místo pro pozdější plavby do Ameriky i pro jižní cestu do Indie. Kapverdy proto od svého objevení obchodně vzkvétaly a počátkem 16. století se staly důležitým překladištěm otroků ze západní Afriky. Ekonomický růst trval až do 18. století, kdy význam ostrovů začal upadat a obyvatelstvo migrovalo, především do Brazílie a USA.

Cesta Kapverdských ostrovů k samostatnosti

V 19. století hospodářská krize, umocněná o několik hladomorů, vrcholila. Poté se kapverdská ekonomika na chvíli vzpamatovala a ostrovy opět prosperovaly jako překladiště transatlantických lodí. Po vybudování Suezského průplavu však úpadek pokračoval a ekonomicky se Kapverdy začaly vzmáhat až s rozvojem turistického ruchu ve druhé polovině 20. století.

V 50. letech minulého století vrcholily nacionalistické snahy o odtržení od Portugalska pod vedením PAIGC (Africká strana za nezávislost Guiney a Kapverdských ostrovů). Nejprve se změnil status Kapverd z kolonie na zámořskou provincii a v roce 1975 vyhlásily ostrovy nezávislost. Od roku 1992 jsou Kapverdské ostrovy politicky stabilní demokratickou republikou.