Kde hledat Madagaskar a jeho zeměpis

Čtvrtý největší ostrov na světě Madagaskar se rozprostírá na ploše téměř 590 tisíc kilometrů čtverečních zhruba 400 kilometrů od jihovýchodního pořeží Afriky. Od Mosambiku jej odděluje Mosambický průliv, v jehož severním vyústění leží Komorské ostrovy a Mayotte. Západním směrem rostou z Indického oceánu prázdninová eldoráda Réunion a Mauricius.

Krajina Madagaskaru je skutečně uhrančivá, členitá a velmi rozmanitá. Severní částí se táhne sopečný masiv Tsaratanana s nejvyšším bodem ostrova Maromokotro vysokým 2 768 metrů. Nad 2 500 metrů šplhá též pohoří Ankaratra v centrálním vnitrozemí. Madagaskarský jihovýchod brázdí horské pásmo Andringitra. Sopečné hornatiny jsou plné fascinujících kráterových jezer a narazíte tu i na horká zřídla.

Vodstvo

Ostrov disponuje nebývale hustou vodní sítí. Nejdelší řekou je typicky červeně zbarvená Betsiboka, podél jejíhož dolního toku se rozkládají mangrovy a společenství vzácných dřevin. Ve vnitrozemí vás uchvátí četná malebná jezera, k největším patří Alaotra, Bemamba a Tsimanampetsotsa.

Madagaskar-Pohled-na-uchvatnou-madagaskarskou-krajinu.jpg

Na východě se můžete zatoulat do nefalšovaných tropických deštných pralesů, chráněných v několika národních parcích.

Demografie Madagaskaru

V současnosti žije na Madagaskaru přibližně 23 miliónů obyvatel. Ostrovní metropolí je téměř dvoumiliónové Antananarivo, nejhustěji zalidněná aglomerace v zemi. Další větší města jako Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa či Mahajanga čítají každé stěží 200 tisíc lidí.

Největší část obyvatelstva (26 procent) tvoří malajsko-afrikánští míšenci Malgaši. Druzí nejpočetnější (24 procent) jsou Francouzi, Indové a Číňané, dále jsou zastoupeni afro-arabští míšenci Betsimisaraka (15 procent) a zbytky původních kmenů.

Nejrozšířenějším náboženstvím v zemi je tradiční animismus (50 % obyvatel), křesťanství (40 %), islám (7 %) a zbytek tvoří původní kmenové víry.

Převážnou část hospodářství Madagaskarské republiky obstarává zemědělství a těžba nerostných surovin jako zlato, chrom, grafit a sůl. Těží se však i polodrahokamy a drahokamy – před několika lety zemi dokonce zachvátila diamantová horečka...