Historie Malediv

Období před a po příchodu islámu

Z nejstarších písemných zmínek se dozvíme, že k prvním osadníkům na ostrovech patřili buddhisté ze Srí Lanky a hinduisté z Indie.

Maledivy-08.jpg

Od roku 1153 se na Maledivách praktikuje islám. Arabové sem přinesli nové druhy koření, pikantní pokrmy a platidlo, k jehož výrobě se používaly zbytky lastur. Maledivy se začaly ekonomicky rozvíjet díky obchodu s perlami. Spojení s okolním světem mělo za následek zdokonalení maledivského jazyka dhivehi a vznik jeho písemné podoby thaana.

Nadvláda Portugalců

Maledivy si držely nezávislost po celou dobu svojí existence až na krátké období mezi roky 1558 a 1573, kdy zemi ovládli Portugalci. Po 15 letech byli Portugalci svrženi Muhammadem Thakurufaanu Al-Auzamem, na jehož počest bylo postaveno muzeum na ostrově Utheemu.

17. století

V 17. století se Maledivy dostaly pod ochranu Holanďanů. O pár let později země uzavřela mírovou smlouvu s Brity a Francouzi, která jí zaručila vnitřní autonomii a ochranu.

Současné Maledivy

26. července 1965 Británie uznala Maledivy jako suverénní a nezávislý stát. Tak vznikla republika Maledivy, v jejímž čele stojí prezident.