Hlavní město, poloha a ostatní zeměpisné údaje Albánie

Albánie se nachází na jihozápadním okraji Balkánského poloostrova. Její pobřeží omývají vody Jónského a především Jaderského moře, oddělující v místech Otrantského průlivu pouze 75 kilometrů vzdálenou Itálii.
Svou rozlohou 28 748 kilometrů čtverečních Albánie patří mezi menší evropské státy (je přesně dvakrát menší než Chorvatsko). Jejími sousedy jsou Černá Hora a Kosovo na severu, Makedonie na východě a Řecko na jihu.
Albanie-geografie-Pohled-na-krasnou-albanskou-krajinu.jpg

Hory, řeky, jezera

Velkou část albánského území vyplňují nádherná a divoká pohoří. Dominuje jim masiv Korabu, patřící do Šarského horského systému v Helenidách, s nejvyšším vrcholem Velkým Korabem (2 764 m n. m.). Nejdelší řeka Drin (148 km) protéká soutěskami Albánských Alp a ústí do Jadranu v Drinském zálivu u města Lezhë. Do Albánie zasahuje Skadarské jezero, největší na Balkáně.

Demografie a náboženství

Počet obyvatel Albánie dosahoval v roce 2017 počtu 2 876 591. Naprostou většinu s nich (zhruba 98,5 %) tvoří Albánci, jejichž předchůdci byli pravděpodobně Ilyrové nebo Thrákové. Jejich nejslavnějším zástupcem byla řeholnice a nositelka Nobelovy ceny sv. Matka Tereza. Milióny dalších Albánců žijí v jiných státech (Kosovo, Řecko, Makedonie atd.). Hlavní město Tirana obývá necelých půl miliónu lidí.

Největší albánská města

Město Počet obyvatel (2011) Nadmořská výška v metrech Poznámka
Tiranë 421 286 110 Aglomerace: 895 042
Durrës 115 550 0  
Shkodër 112 276 13  
Elbasan 78 703 150  
Vlorë 79 513 25  

Dominujícím náboženstvím je sunnitský islám (56,7 %), následovaný albánským ortodoxním křesťanstvím (6,75 %) a římskokatolickým křesťanstvím (10,03 %).

Ekonomika

Není tajemstvím, že se Albánie řadí k nejchudším a nejméně rozvinutým evropským zemím – v tom na druhou stranu spočívá její přitažlivost pro celou řadu turistů. Významnou roli v albánském hospodářství hraje zemědělství, těžba barevných kovů a v posledních letech stále rychleji se rozvíjející cestovní ruch.