1. Fischer.cz
  2. Belgie
  3. Důležité informace

Kontakty, měna a další důležité informace o Belgii

Státní zřízení

Belgické království je federativní konstituční monarchie. Každý ze tří regionů (Vlámský, Valonský a Bruselský) má vlastní parlament, jemuž je nadřazen parlament federální. Některé kompetence lokálních vlád a federální vlády nejsou dosud zcela zákonně vyjasněny, proto velmi často probíhají ústavní soudní spory. Formální hlavou státu je král (Filip Belgický), výkonnou moc má však premiér.

Administrativní členění

Belgie je správně rozčleněna na 10 samosprávných krajů. Pět z nich je valonských (Brabant valonský, Henegavsko, Lucemburk, Lutych a Namur) a pět vlámských (Antverpy, Brabant vlámský, Flandry východní, Flandry západní a Limburk).

Kralovsky-palac-v-Bruselu.jpg

Úřední řeč

Belgie se podle jazykového principu dělí na tři společenství:
  • Vlámské společenství - oficiální jazyk vlámština (dialekt nizozemštiny užívaný ve Vlámsku)
  • Francouzské společenství (Valonsko-bruselská federace) – oficiální jazyk francouzština
  • Německojazyčné společenství – oficiální jazyk němčina

Časový posun

V Belgii platí středoevropský čas jako v České republice, stejně se zde používá i přechod na letní čas.

Měna a peníze

Měnovou jednotkou je euro. Klasickou platební kartou zaplatíte téměř všude, stejně tak můžete vybírat hotovost v rozsáhlé sítí bankomatů mnoha bankovních ústavů.

Komunikace

Belgie je jednou z nejvyspělejších evropských zemí s perfektní komunikační infrastrukturou.

Internet

Belgii dostatečně pokrývá internet, který je v obchodních centrech a veřejných institucích zdarma, ve všech důležitějších městech narazíte na internetové kavárny. Hotely běžně nabízejí pevné připojení nebo wi-fi.

Pošta

Síť poštovních úřadů s typickým červeno-bílý logem je hustá po celé Belgii. Běžná otevírací doba ve větších městech je o pracovních dnech od 9 do 18 hodin. Zásilka do České republiky dorazí během několika dní.

Telefonování

V Belgii působí největší globální telefonní operátoři, signál po celé zemi je bezproblémový.

Důležitá čísla

  • Telefonní předvolba Belgie – 0023
  • Rychlá zdravotnická pomoc, hasiči – 100 (staré číslo)
  • Policie – 101
  • Rychlá zdravotnická pomoc, hasiči – 112 (nové číslo)

Kontakty na úřady

Velvyslanectví České republiky v Belgii

154 Avenue Adolphe Buyl
1050 Brusel

České honorární konzuláty naleznete také v Gentu, Namuru, Lutychu a Antverpách.

Arc-de-Triomphe-v-Bruselu.jpg

Zdravotní péče

Belgické zdravotnictví je na špičkové evropské úrovni. Občan ČR s Evropskou kartou zdravotního pojištění má nárok na akutní a neodkladné ošetření zdarma. Pro řešení neakutní péče, úrazů či nadstandardů je rozhodně rozumné uzavřít před cestou turistické zdravotní připojištění. Neakutní návštěva lékaře či hospitalizace se platí přímo v místě a v hotovosti.

Celní předpisy

Pro Belgii platí celní a devizové předpisy Schengenského prostoru. Od celních poplatků je osvobozen neobchodní dovoz. Pro dovoz a vývoz valut neplatí žádná omezení. Výše hotovostních finančních prostředků není pevně stanovena.

Zakázaný nebo omezený je dovoz některých druhů živých zvířat, rovněž i jejich částí (ulity, krokodýlí zuby, želví krunýře atd.), či výrobky z nich (slonovinové sošky). Nesmí se dovážet ani určité druhy rostlin, různé výrobky z masa a některé uzeniny, střelné a bodné zbraně, předměty kulturní či náboženské hodnoty a starožitnosti.

Při cestování se psem, kočkou a fretkou je nutný pas zvířete v zájmovém chovu vydaný a vyplněný veterinářem. Kromě toho musí být zvíře identifikovatelné tetováním nebo mikročipem a očkované proti vzteklině.

(Aktualizované podrobnosti naleznete na webových stránkách MZV o Belgii.)