Poloha a geografie Malty

Poloha Malty

Malta je nejmenší stát Evropské unie, který je se svou rozlohou 316 kilometrů čtverečních menší než Praha. Ukrývá se ve Středozemním moři 93 kilometrů jižně od Sicílie a zhruba 300 kilometrů východně od Tuniska.

Maltské souostroví tvoří celkem 6 ostrovů, z nichž jsou obydlené pouze Malta a Gozo. Na ostrůvku Comino žijí jen 4 obyvatelé.

Povrch Malty

Přestože povrch Malty je z větší části skalnatý, nenajdete tady žádné hory, ale ani vodní toky a plochy. Nejvyšším bodem je pahorek Ta´ Žuta s výškou pouhých 253 metrů. Ostrov Gozo má převážně zemědělský ráz daný větší zásobou pramenité vody, úrodnější půdou a menší hustotou zalidnění.

Demografie a ekonomika Malty

Malta má kolem 450 000 obyvatel, z nichž asi 97 % tvoří rodilí Malťané. Ve zbývajících 3 % jsou zastoupeni především Britové. Zhruba 98 % maltského obyvatelstva jsou katolíci, čemuž odpovídá neuvěřitelný počet kostelů. Hlavním městem je Valletta, největším městem je Birkirkara (přes 20 000 obyvatel) a hustota zalidnění Malty je nejvyšší v Evropě.

Malta-Pohled-na-maltske-hlavni-mesto-Valletta.jpg

Z důvodu nedostatku spodních vod není na Maltě téměř žádná zemědělská výroba a většina potravin se sem musí dovážet. Hlavní příjem ostrovní ekonomiky představuje samozřejmě cestovní ruch. Před koronavirovou krizí, v roce 2019, navštívilo Maltské souostroví 2,7 milionu turistů.