1. Fischer.cz
  2. Řecko
  3. Historie Řecka

Historie Řecka

Recko-0-Dlouha-staroveka-historie-se-projevuje-na-celem-reckem-uzemi.jpg

Dějiny Řecka jsou nejdelšími zaznamenanými dějinami ze všech evropských zemí. První záznamy se datují do druhého tisíciletí před naším letopočtem. Neolitické nálezy však dokazují existenci tohoto národa již v 7. tisíciletí před naším letopočtem.

Významné kultury

Nejstarší Mínojská kultura se začala rozvíjet především na Krétě. Během jejího trvání byly vystavěné četné paláce, například Faistos či Knóssos. Nedlouho poté dochází k invazi Mykéňanů a Kréta a minojská kultura upadají.

Mykénská civilizace byla další významnou kulturou této doby. Svůj vrchol zaznamenala ve 14. až 13. století. Byla zničená tzv. mořskými národy a Dóry na přelomu 13. a 12. století. S příchodem Dórů nastává v Řecku doba temna. Vlivem špatného hospodářského vývoje klesá počet obyvatel o celou jednu desetinu.

Utváření městských států

V období od 8. do 6. století se situace začíná zlepšovat a vytvářejí se základy systému městského státu tzv. polis. V této době dochází také ke společenských změnám. Hlavní slovo ve vývoji země mají především městské státy Athény a Sparta

Řecko před naším letopočtem

V 6. století se řecké osady dostávají pod perskou nadvládu. Nastává období neustálých bojů s Peršany, kteří jsou nakonec poraženi v bitvě u Marathónu. Další útok z perské strany přišel o 10 let později, kdy Řekové Peršany úplně potlačili. Netrvalo dlouho a Řecko se opět dostává do války, tentokrát do války Peloponéské

V řecké historii nelze opomenout také významnou roli Alexandra Velikého, makedonského krále, který výrazně rozšířil území Řecka. Po jeho smrti byla obrovská říše rozdělena mezi vojevůdce makedonského vojska, a poté následuje pomalý rozklad helénistických států a vzestup Říma. 

Okolo roku 200 před naším letopočtem se Řecko stalo římskou provincií. Poté, co se Římská říše rozdělila na východní a západní část, spadá Řecko pod nadvládu Byzantské říše. Křesťanství se stalo státním náboženstvím.

Řecko našeho letopočtu

Roku 1453, po dobytí Konstantinopole, se dostává Řecko pod tureckou nadvládu a nastává tak jeho úpadek. Jelikož řecká provincie měla malý význam, byla napadena a zpustošena slovanskými kmeny. Pouze díky způsobu venkovského života a křesťanství, které tu přetrvávalo, se podařilo uchovat řeckou kulturu.

Moderní historie

V moderní historii Řecka je významným mezníkem válka za nezávislost v letech 1821 - 1832. V roce 1864 se Řecko stalo konstituční monarchií v čele s Ottou Bavorským.

Roku 1922 se odehrála tzv. Maloasijská katastrofa. Řekové se pokusili znovu dobýt svá území v Malé Asii, ale utrpěli velkou porážku. Následkem byli asi 2 miliony uprchlíků, kteří se usídlili v Řecku. Tato událost se negativně odrazila na ekonomice země.

Roku 1936 se chopil moci pravicově extrémní diktátor, generál Metaxas. 25. října 1940 předložil Mussolini Řecku ultimátum, které ale generál Metaxas odmítl. Ve válce v letech 1940 až 1941 porazila řecká armáda italskou armádu podporovanou Německem. Od této události se slaví den „Ochi” jako národní svátek s vojenskými přehlídkami.

Kontaktujte nás

Chci získávat informace o zajímavých produktech a nabídkách a rád vám poskytnu zpětnou vazbu k vašim službám
Chci, abyste obsah a nabídky přizpůsobili mým zájmům a preferencím