Korint

Lokalita: Řecko Peloponés Korint
Typ: Město

Náš názor

Korint, město na pomezí Peloponésu a pevninského Řecka

K nejdůležitějším místům starověkého Řecka se řadil Korint. Původně se jednalo o městský stát zabírající podstatnou část Peloponésu, dnes je to město významné turistickým ruchem i ekonomikou. Přestože v něm najdete řadu antických památek a pěkný přístav, největším tahákem je nedaleký Korintský průplav.

Město Korint (zhruba 40 tisíc obyvatel) leží na Korintské šíji, která spojuje Peloponéský poloostrov s řeckou pevninou. Šíje (Isthmos) je široká pouhých 6 kilometrů a odděluje Korintský záliv na západě a Sarónský záliv na východě. Kolem města vede železniční trať a dálnice A8 z Atén do Patry, od níž se tu odděluje dálnice A7 na jih do Tripoli, KalamatySparty.

Technický zázrak jménem Korintský kanál

Korintská šíje byla už ve starověku vzhledem ke své poloze význačným dopravním uzlem. Aby lodě nemusely kvůli 6 kilometrům obeplouvat celý Peloponés, tahali je Řekové na speciálních saních po dlážděné cestě zvané diolkos. Sny starých mořeplavců o výstavbě průplavu se uskutečnily až mezi roky 1881 a 1883, kdy byl postaven Korintský kanál.

Jeho délka činí 6 346 metrů, hloubka 8 metrů a nevyužívá ani jediné zdymadlo. Boční, takřka kolmé stěny mají výšku 90 metrů a jsou příčinou častých sesuvů půdy a uzavírek. Minimální šířka kanálu dosahuje pouhých 21,3 metrů, proto ho nemohou využívat velké nákladní a dopravní lodě.

Podobná místa