Historie Tenerife. Dějiny ostrova od starověku do současnosti

Už ve starověkém Egyptě se objevují zprávy o rajských ostrovech na konci světa. První obyvatelé museli ke Kanárským ostrovům připlout na člunech někdy ve 3. století př. n. l. Dodnes je ale záhadou jak. Žádné pozůstatky plavidel z té doby se totiž nikdy nenašly.

Guančové přicházejí

Původní obyvatelé Tenerife se nazývali Guančové. Když na ostrovy dopluli v 15. století Španělé, setkali se tu s lidmi na úrovni neolitu. Všechny předměty si vyráběli sami ze dřeva, kostí, hlíny a kamene. Obzvlášť krásné byly jejich ručně dělané nádoby.

Foto-Tenerife-historie.jpg

Ve středověku navštívilo Tenerife mnoho expedic. V roce 1494 vstoupili na ostrov Španělé. V průběhu následujícího století si přes odpor ostrovanů podmanili všechny Kanárské ostrovy včetně Tenerife. Na konci 16. století přežilo boje sotva tisíc původních obyvatel. Z Tenerife se postupně stalo útočiště pro otrokáře.

Moderní epocha na Tenerife

Začátkem 18. století opustilo ostrov kvůli špatné hospodářské situaci mnoho obyvatel. Většina odjela do Latinské Ameriky, avšak část z nich se později vrátila.

V 19. století představovalo hlavní zdroj obživy ostrovanů pěstování vinné révy a banánů, ve 20. století ještě rybolov. Teprve rozvoj cestovního ruchu udělal z ostrova v 70. a 80. letech prosperující kraj.