Historie Spojených arabských emirátů

Arabské emiráty ve starověku: první obyvatelé Manganu 

Již v 5. až 3. tisíciletí př. n. l žily v jihovýchodní části Arabského poloostrova kmeny zemědělců. Časem se dostaly pod vliv Mezopotámie, která s nimi čile obchodovala. V té době se oblast nazývala Mangan.

V 2. tisíciletí př. n. l. byl v oblasti, která platila za důležitou základnu mezi Asií (Indií a Čínou) a Středozemním mořem, nejvýznamnější obchod a mořeplavectví. Omán vyvážel měď a kadidlo. Vrchol ománského obchodování s kadidlem směrem na sever nastal v období od 1. tisíciletí př. n. l. do 6. století n. l. Vládli zde Himjárovci v Džofaru a od 6. století Peršané.

Arabské emiráty ve středověku

Období rozkvětu islámské kultury

V 8.–10. století nastává rozkvět islámské kultury. Z Maskatu a Soharu se staly důležité přístavy, kde se obchodovalo s kadidlem, mědí, datlemi a s otroky. Dováželo se dřevo a porcelán.

Boj o území Spojených arabských emirátů

V rozmezí 11. až 15. století si Persie a další země v Orientu chtěly území dnešních Spojených arabských emirátů podmanit. V Ománu byla dokonce dočasně přerušena vláda imámů a námořní obchod. Ve 14. století přišly první zprávy o těchto krajích od cestovatele Ibn Battúty.

Pobřeží Arabského poloostrova v 18. století zabrali Arabové z vnitrozemí. Kmen Qasim založil Ras al Khaimah a kmen Bani Yas Abú Dhabí a Dubaj. Kmen Qasim napadl britské lodě, protože zásobovaly zbraněmi jejich nepřátele – rod Al-Busaid z Maskatu. Oblast dostala název Pirátské pobřeží.

Arabské emiráty v současnosti: cesta k vzniku dnešní podoby státu 

První smlouva místních šejků s Velkou Británií o dosazení jejich zástupce do Sharjahu pochází z roku 1820. V letech 1835 až 1892 byly uzavřeny další dohody, které měly usnadnit obranu Indie a zrušit otroctví. Oblast dostala název Pobřeží smluv. Poslední smlouva znamenala pro šejky zákaz styků a obchodu se zahraničím. Jako protislužbu získali britskou ochranu. Z této doby pochází také pevnost Hatta.

Sjednocení a nezávislost

Od roku 1951 probíhalo vyjednávání mezi šejky o spolupráci, vývoji a nezávislosti emirátů. Do téže doby se datují první nálezy ropy v Perském zálivu. Ropa se začala ve Spojených arabských emirátech těžit od roku 1960 a hospodářství země se začalo rychle rozvíjet.

Dne 30. listopadu opustili Britové zemi, dva dny nato (2. prosince 1971) vznikly Spojené arabské emiráty.

16. prosince 2006 proběhly první celonárodní volby, byla zvolena polovina členů Federální národní rady. V roce 2020 Spojené arabské emiráty liberalizovali veřejný život, zrušili některé zákazy, například byl zrušen zákaz pít alkohol, také byl zrušen institut „zločinu ze cti“.