1. Fischer.cz
  2. Belgie
  3. Poloha a geografie

Stručný zeměpis Belgie

S rozlohou 30 528 kilometrů čtverečních patří Belgie k menším evropským státům. Je sice přímořskou zemí, nicméně délka jejího pobřeží u Severního moře dosahuje pouze několika desítek kilometrů.

Belgické království se nachází v západní Evropě. Jeho severozápad uvozuje okraj kanálu La Manche, severní hranici má s Nizozemím a jihovýchodní s Německem. Jižními a jihozápadními belgickými sousedy jsou Lucembursko a Francie.

Povrch a vodstvo Belgie

Belgie je převážně rovinatou zemí. Její severní část pokrývají pobřežní nížiny přecházející směrem na jich v centrální rovinu, která se až na samotném jihu mírně zvedá v Ardenskou pahorkatinu, nepřesahující výšku 700 metrů nad mořem. Nejvyšší horou Belgie je s 694 metry Signal de Botrange.

Typicka-belgicka-krajina.jpg

Nejdelšími řekami je trio Šelda (200 km na belgickém území), Máza (183 km) a Yser (50 km). Všechny tři ústí do Severního moře. Pouze řeka Oise (20 km) odvádí své vody do kanálu La Manche (ve Francii se vlévá do Seiny). Žádné z četných belgických jezer (většinou přehradní nádrže jako např. Gileppe, Eupen, Robertville) nedosahuje význačnější rozlohy.

Díky rovinatému povrchu Belgie jsou vodní toky a plochy propojené hustou soustavou kanálů.

Demografie a náboženství Belgie

V Belgii žije více jak 11 miliónů obyvatel. Nejlidnatějším městem je aglomerace Bruselu (přes 2,5 miliónů obyvatel), přes milión mají ještě Antverpy. Následuje Lutych (750 tisíc), Gent (600 tisíc) a Charleroi (500 tisíc). Další velká města jsou Bruggy, Lovaň, Mons a Kortrijk.

Už od středověku je Belgie nábožensky i správně rozdělena na dvě oblasti – protestantské Vlámsko na severu a katolické Valonsko na jihu. Každá z nich je rozčleněna na 5 regionů, správně tedy Belgii tvoří 10 krajů. V současnosti ze 75 % převládá katolická víra, 25 procent tvoří protestanti. Odhaduje se, že mimo to žije v zemi kolem půl milionu muslimů.

Úředními jazyky jsou francouzština (používá ji přibližně 42 % obyvatel) a vlámština (53 %), jedno procento obyvatel hovoří německy. Bez problému se domluvíte také anglicky.

Belgie je ekonomicky velmi vyspělý stát a z hlediska HDP na obyvatele zaujímá 21. místo na světě. Od 90. let minulého století se etabluje především jako správní a výkonné centrum, jakož i sídlo nejvýznamnějších řídicích institucí Evropské unie.