Indonésie na časové ose

Oblast Indonéského souostroví byla dle archeologických nálezů osídlena již před dvěma a půl milióny let. Od sedmého století zde vznikala mocná království rozdělená vesměs náboženstvím, které sem pronikalo především z Indie a Číny. Od třináctého století začal sílit vliv islámu.

Od století šestnáctého je Indonésie kolonizována Nizozemci, v 19. století také Angličany. Obě mocnosti se zde až do roku 1945, kdy Indonésie pod prezidentem Sukarmem vyhlásila nezávislost, dělily o nadvládu. V roce 1949 vznikají Spojené státy indonéské a o rok později Indonéská republika, člen OSN.

Stále neutěšené území Východního Timoru

V roce 1975 Indonésie násilně obsadila bouřlivou oblast Východního Timoru, toho času pod čínským a malajským vlivem, a připojila ji k republice, k níž od počátku přináležela západní část ostrova. Následovala dlouhá a krvavá partyzánská válka trvající v podstatě až do roku 2002, kdy se Východní Timor stal nezávislým státem. Neklid v oblasti však přetrvává dodnes a některé země jeho suverenitu stále neuznávají.

Historicke-tradice-jsou-v-Indonesii-stale-zive.jpg