1. Exim.MasterPage.BreadcrumbsWithoutContainer.ListItem
 2. Nizozemsko
 3. Amsterdam a okolí
 4. Amsterdam
 5. Amsterdam a Květinové korzo letecky

Amsterdam a Květinové korzo letecky

 • Noordwijk, Scheveningen, Hagg
 • Popis okruhu
 •  

  1. DEN  Odlet do Amsterdamu, transfer do hotelu. Individuální volno. Nocleh.
  2. DEN  Hlavní a korunovační město Amsterdam, prohlídka. Květinový trh, plavba lodí po grachtech, náměstí Dam, fakultativně muzeum voskových figurín Madame Tussaud, brusírna diamantů. Možnost návštěvy dalších muzeí, večerní atraktivity města.
  3. DEN Účast na květinovém korzu, přehlídce alegorických vozů zdobených květinami. Den Haag, město paláců, sídla Mezinárodního soudního dvora a nizozemské vlády, prohlídka města. Fakultativně Madurodam – svět miniatur v měřítku 1:25. Fakultativně See Life podmořské akvárium,  individuální volno v přímořských lázních Scheveningen. Návrat na ubytování, nocleh.
  4. DEN Po snídani dle letového řádu individuální volno, transfer na letiště a odlet zpět do ČR.

  MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

 • Cena zahrnuje
 • CENA ZAHRNUJE: 3 noci ve 2lůžkovém pokoji v hotelu ***, 3x snídaně, služby česky mluvícího průvodce• leteckou dopravu Praha - Amsterdam – Praha, letištní taxy a poplatky,   výlet 3 den dle programu. Transfery z letiště do hotelu a zpáteční transfer v Amsterdamu

  FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj

  CENA NEZAHRNUJE: cestovní a covid pojištění, jízdné na místní hromadnou dopravu, vstupy

   

Fotogalerie

 • HOLANDSKO
 • HOLANDSKO
 • HOLANDSKO
 • HOLANDSKO
 • HOLANDSKO
 • HOLANDSKO