Vznešená historie Portugalska

Až do daleké minulosti sahá historie Portugalska. Toto území obývali už neandrtálci a později zde své kolonie vybudovali féničtí mořeplavci. Po nich do oblasti pronikli Keltové, Kartáginci, Římané a Arabové. Ti zde pevně vládli až do 11. století. Největší stopa arabského osídlení je vidět na pobřeží Algarve, které muslimové ovládali ještě dalších 200 let.

Kolem roku 1139 se z Portugalska stává nejprve hrabství a později království. Prvním králem je Alfons I. Portugalský. Definitivní podobu hranice země získaly v roce 1249, kdy Alfons III. dobyl Algavre.To vše bylo výsledkem tzv. reconquisty, tedy znovuzískání vlivu na Pyrenejském poloostrově evropskou civilizací na úkor arabské.

Ve znamení zámořských objevů

V 15. století se Portugalsko stalo velmocí v oblasti mořeplavectví. Portugalští námořníci začali objevovat Afriku, Indii, Indonésii a Čínu a díky tomu se jim podařilo získat rozsáhlé kolonie. Nejznámějšími portugalskými mořeplavci byli Bartolomeu Dias a Vasco di Gama.

Portugalcům se povedlo přeplout i Atlantský oceán a na začátku 16. století začala kolonizace Brazílie. Portugalsko se tehdy stalo jedním z významnějších center mezinárodního obchodu a hrálo významnou roli v kolonizaci nových území.

Portugalsko-Pamatnik-zamorskym-plavcum-a-objevitelum-v-Lisabonu.jpg

Ze světového hráče lokálním outsiderem

Později síla Portugalska slábla a země ztratila svůj věhlas světové mocnosti. V roce 1580 dokonce území ovládlo na několik desetiletí sousední Španělsko. Od té doby panuje mezi oběma národy silná nedůvěra.

Po šedesáti letech se Portugalsko znovu osamostatnilo a obnovilo své postavení díky zlatu z Brazílie. Invaze Napoleona v roce 1807 a ztráta Brazílie v roce 1825 však znamenala rázné zchudnutí. Nakonec byla země v letech 1828 až 1834 zmítána občanskou válkou.

Od diktátorů přes karafiáty až do EU

Portugalsko vstoupilo do 20. století jako jedna z nejchudších evropských zemí, proto se zde velice dařilo diktátorským vládám. Od vzniku republiky (1910) až do karafiátové revoluce v roce 1974, kdy se země vydala na cestu demokracie, se tady střídal jeden diktátorský generál za druhým.

V roce 1986 se Portugalsko stává členem Evropského společenství, předchůdce dnešní Evropské unie. O 13 let později přijímá měnu euro a předává Číně svou poslední kolonii Macao.