Historie ostrova Mallorca

Historie ostrova Mallorca? Římané, Arabové a španělská koruna

Prapůvodní obyvatelé Mallorcy se nazývali honderos, tedy vrhači kamenů. Z kamení stavěli i svá obydlí talayots.

První známí obchodníci, kteří na ostrov připluli, byli Féničané. Celé Baleárské ostrovy dobyli později Kartaginci a z Mallorky se tak v době punských válek stala strategická základna v dlouhých bojích proti Římanům.

Mallorca římská

Jakmile padlo Kartágo, byla Mallorca roku 123 před naším letopočtem obsazena Římskou říší. Římané na ostrov dovezli kromě oliv a vinné révy i jazyk a vytvořili první infrastrukturu. Ostrov vzkvétal, stavěla se města, tržiště, silnice a mosty a vznikaly rozsáhlé obilnice. Římané byli také první, kteří dali ostrovu jméno.

Spanelsko-09-Mallorca-Katedrala-v-metropoli-Palma-de-Mallorca.jpg

Po pádu Římské říše čelila Mallorca útokům barbarských kmenů, hlavně Vandalů. V šestém století našeho letopočtu připojila Mallorcu ke svému území Byzantská říše. Roku 903 se vlády nad ostrovem ujali Arabové. Ti s sebou přinesli například arabské číslice, medicínu, astronomii, navigační umění, vodní hospodářství nebo zahradnictví.

Mallorca aragonská a španělská

Roku 1229 obsadil ostrov král Jakub I. Aragonský a Mallorca se tak dostala pod správu Koruny aragonské. Sňatkem Isabely Kastilské s Ferdinandem Aragonským roku 1469 se stala natrvalo součástí Španělského království. Roku 1983 získaly Baleárské ostrovy status autonomní oblasti.

Mallorca římská

První známí obchodníci, kteří na ostrov připluli, byli Féničané. Celé Baleárské ostrovy dobyli později Kartaginci a z Mallorcy se tak v době punských válek stala jejich strategická základna v dlouhých bojích proti Římanům.
Historická strážní věž nad pobřežím Mallorcy.
Jakmile však padlo Kartágo, obsadila ostrov roku 123 př. n. l. Římská říše (a dala mu i první jméno). Mallorca začala vzkvétat: Římané dovezli kromě oliv a vinné révy i jazyk, vytvořili první infrastrukturu, stavěla se města, tržiště, silnice a mosty a vznikaly rozsáhlé obilnice.

Mallorca středověká

Po pádu Římské říše čelila Mallorca útokům Vandalů a jiných barbarských kmenů. V 6. století ji pohltila Byzantská říše. Roku 903 se vlády nad ostrovem ujali Arabové. Přinesli s sebou arabské číslice, medicínu, astronomii, navigační umění, vodohospodářství, zahradnictví a jiné novinky.

Roku 1229 zabral Mallorcu král Jakub I. Aragonský a ostrov se dostal pod správu Koruny aragonské. Sňatkem Isabely Kastilské s Ferdinandem Aragonským roku 1469 se stal natrvalo součástí Španělského království.

Mallorca španělská

Počátkem 16. století se podél celého pobřeží Mallorcy začaly objevovat strážní věže. Původně sloužily k obraně proti nepřátelům, zejména pirátům, dnes představují oblíbený cíl turistů. Některé z nich jsou volně přístupné a nabízejí krásný výhled na moře, pobřeží a další krásy mallorské přírody.

Roku 1983 získaly Baleárské ostrovy v rámci Španělska status autonomní oblasti.

Kontaktujte nás

Chci získávat informace o zajímavých produktech a nabídkách a rád vám poskytnu zpětnou vazbu k vašim službám
Chci, abyste obsah a nabídky přizpůsobili mým zájmům a preferencím