Historie ostrova Mallorca

Prapůvodní obyvatelé Mallorcy se nazývali honderos, tedy vrhači kamenů. Z kamení stavěli i svá obydlí talayots.

První známí obchodníci, kteří na ostrov připluli, byli Féničané. Celé Baleárské ostrovy dobyli později Kartaginci a z Mallorky se tak v době punských válek stala strategická základna v dlouhých bojích proti Římanům.

Mallorca římská

Jakmile padlo Kartágo, byla Mallorca roku 123 před naším letopočtem obsazena Římskou říší. Římané na ostrov dovezli kromě oliv a vinné révy i jazyk a vytvořili první infrastrukturu. Ostrov vzkvétal, stavěla se města, tržiště, silnice a mosty a vznikaly rozsáhlé obilnice. Římané byli také první, kteří dali ostrovu jméno.

Spanelsko-09-Mallorca-Katedrala-v-metropoli-Palma-de-Mallorca.jpg

Po pádu Římské říše čelila Mallorca útokům barbarských kmenů, hlavně Vandalů. V šestém století našeho letopočtu připojila Mallorcu ke svému území Byzantská říše. Roku 903 se vlády nad ostrovem ujali Arabové. Ti s sebou přinesli například arabské číslice, medicínu, astronomii, navigační umění, vodní hospodářství nebo zahradnictví.

Mallorca aragonská a španělská

Roku 1229 obsadil ostrov král Jakub I. Aragonský a Mallorca se tak dostala pod správu Koruny aragonské. Sňatkem Isabely Kastilské s Ferdinandem Aragonským roku 1469 se stala natrvalo součástí Španělského království. Roku 1983 získaly Baleárské ostrovy status autonomní oblasti.

Kontaktujte nás

Chci získávat informace o zajímavých produktech a nabídkách a rád vám poskytnu zpětnou vazbu k vašim službám
Chci, abyste obsah a nabídky přizpůsobili mým zájmům a preferencím