Historie ostrova Mallorca? Římané, Arabové a španělská koruna

Prapůvodní obyvatelé Mallorcy se nazývali honderos, tedy vrhači kamenů. Z kamení stavěli i svá obydlí talayots.

Mallorca římská

První známí obchodníci, kteří na ostrov připluli, byli Féničané. Celé Baleárské ostrovy dobyli později Kartaginci a z Mallorcy se tak v době punských válek stala jejich strategická základna v dlouhých bojích proti Římanům.
Historická strážní věž nad pobřežím Mallorcy.
Jakmile však padlo Kartágo, obsadila ostrov roku 123 př. n. l. Římská říše (a dala mu i první jméno). Mallorca začala vzkvétat: Římané dovezli kromě oliv a vinné révy i jazyk, vytvořili první infrastrukturu, stavěla se města, tržiště, silnice a mosty a vznikaly rozsáhlé obilnice.

Mallorca středověká

Po pádu Římské říše čelila Mallorca útokům Vandalů a jiných barbarských kmenů. V 6. století ji pohltila Byzantská říše. Roku 903 se vlády nad ostrovem ujali Arabové. Přinesli s sebou arabské číslice, medicínu, astronomii, navigační umění, vodohospodářství, zahradnictví a jiné novinky.

Roku 1229 zabral Mallorcu král Jakub I. Aragonský a ostrov se dostal pod správu Koruny aragonské. Sňatkem Isabely Kastilské s Ferdinandem Aragonským roku 1469 se stal natrvalo součástí Španělského království.

Mallorca španělská

Počátkem 16. století se podél celého pobřeží Mallorcy začaly objevovat strážní věže. Původně sloužily k obraně proti nepřátelům, zejména pirátům, dnes představují oblíbený cíl turistů. Některé z nich jsou volně přístupné a nabízejí krásný výhled na moře, pobřeží a další krásy mallorské přírody.

Roku 1983 získaly Baleárské ostrovy v rámci Španělska status autonomní oblasti.