Důležité informace o Arabských emirátech

Covid-19, podmínky cestování Arabské emiráty

Státní zřízení 

Federativní konstituční monarchie

Administrativně-správní členění země

Země se člení na sedm emirátů:

Hlavní město je Abú Dhabi s přibližně 1 mil. obyvatel, největším městem je Dubaj (2,2 mil.), další větší města jsou Sharjah (cca 900 tis.) a Al Ain (435 tis.)

Jazyky

Úřední řečí je arabština. Hodně lidí mluví také anglicky. U zahraničních pracovníků se můžete setkat i s perštinou, urdštinou a dalšími asijskými jazyky.

Časový posun

Ve Spojených arabských emirátech je následující časový posun:

  • +2 hod v době letního času 
  • +3 hod v době zimního času 

Měna a peníze

Oficiální měnou je 1 dirham (AED) = 100 filsů; 1 USD = 3,673 AED. Pro aktuální kurz prosím navštivte oficiální stránky České národní banky. Dirham je vázán od roku 1985 pevným kurzem na USD. Kurzové rozpětí je výhodnější pro směnu USD, než např. pro EUR.

Otevírací doba bank je většinou od neděle do čtvrtka od 8. hodin do 13. hodin, ve zbylých dnech je zavřeno. Směnárny jsou ve větších obchodních centrech. Mají otevřeno každý den a to i odpoledne.

Komunikace

Internet

Na internet se můžete připojit v obchodních centrech velkých hotelů nebo v internertových kavárnách. Jelikož poskytovatelem služeb je v celé zemi společnost Emirates Internet and Media prostřednictvím oprávněného proxy serveru UAE, může být přístup na některé stránky blokován.

Pošta

Pohlednice a známky koupíte v papírnictvích a obchodech se suvenýry. Poštu můžete odeslat z hotelové recepce, nebo vhodit do červených poštovních schránek. Doba doručení je asi 10 dnů.

Telefonování

Za příplatek můžete telefonovat z hotelů. K dispozici jsou vám i veřejné telefonní automaty na karty. Pro mezinárodní hovory použijte předvolbu pro Českou republiku: +420, pro Slovenskou republiku: +421. Volat můžete i ze svého mobilního telefonu. O cenách hovorů se informujte u vašeho mobilního operátora.

Kontakty na úřady

Velvyslanectví České republiky

Embassy of the Czech Republic
Marina Village, Villa A09
Breakwater Area
Abú Dhabí
P.O.Box 27009
Telefon: +9712/678 28 00
Fax: +9712/679 57 16, +9712/676 75 58 (konzulární úsek)
Nouzová linka: +971/50/662 89 20
E-mail: abudhabi@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/abudhabi

Úřední hodiny pro veřejnost

  • Neděle - středa 9.00 - 16.00
  • Čtvrtek 9.00 - 15.00

Zdravotní péče 

Pokud budete potřebovat lékařské ošetření, obraťte se na recepci v hotelu, nebo na svého průvodce. Většina hotelů má své vlastní lékaře. Poplatky za ošetření zaplatíte v hotovosti. Oproti dokladu vám po návratu, pokud máte sjednané pojištění léčebných výloh, náklady za ošetření proplatí.

Doporučujeme uzavřít cestovní pojištění u ERV Evropské pojišťovny. Vybrat si můžete z několika typů a díky spolupráci s CK FISCHER je navíc i cenově výhodnější. V případě zdravotních obtíží kontaktujte vašeho průvodce nebo linku asistenční služby EuroAlarm Asistence. Linka je vám k dispozici 24 hodin denně na telefonním čísle +420 221 860 606. Pečlivě si uschovejte veškerá potvrzení od lékaře.

Lékárny

Ve všedních dnech bývají otevřeny většinou od 9:00 do 13:00 hodin a od 16:00 do 22:00 hodin, v pátek od 16:00 do 22:00 hodin.

Celní předpisy

Osobní věci podléhají na hranicích celní kontrole. Zakázán je dovoz výrobků z vepřového masa, pornografických či erotických materiálů (týká se videozáznamů, knih a časopisů) a materiálů, které by mohly být považovány za pomůcky pro šíření jiného než muslimského náboženství.

Emirát Abu Dhabi

Bezcelně je možno dovézt do emirátu Abu Dhabi cigarety v hodnotě do 2 000 AED/400 ks, doutníky v hodnotě do 3 000 AED, 2 kg tabáku, 4 litry alkoholu/24 plechovek piva (pouze nemuslimové a pouze letecky), a dary (včetně parfémů) v hodnotě do 3 000 AED.

Letiště Dubaj

V případě vstupu do země prostřednictvím letiště v Dubaji lze bezcelně dovézt 400 ks cigaret nebo 50 ks doutníků nebo 500 g tabáku, 4 litry alkoholu či 2x24 plechovek piva a dary v hodnotě do 3 000 AED. Dovoz alkoholu je zcela zakázán do emirátu Sharjah.

Co je zakázáno dovézt do SAE

Zakázán je dovoz či průjezd přes SAE (včetně tranzitu na letišti) se zbraní, střelivem (včetně prázdné munice), s pomůckami pro tělesnou ochranu typu neprůstřelných vest a s dalšími pomůckami jako čisticí souprava ke zbrani, opasek s pouzdrem na zbraň, pouta a další vojenský či policejní materiál. Dovoz či tranzit zmíněných předmětů je povolen pouze na základě zvláštní licence Ministerstva vnitra SAE.

Převážení např. prázdné nábojnice do vzduchovky může být potrestáno v lepším případě vysokou pokutou, v horším pak odnětím svobody o délce minimálně 6 měsíců nepodmíněně. Zvláštní licenci vyžaduje dovoz technického vybavení, jako jsou satelitní telefony, odposlouchávací a nahrávací zařízení, vysílačky, apod.

Striktně je zakázán dovoz narkotik. Letiště jsou vybavena citlivými přístroji na indikaci i minimálního množství drog. Při zjištění byť nepatrného množství drogy u cestujícího hrozí soud za držení omamných prostředků, přičemž minimální sazba za tento delikt je v SAE odnětí svobody na čtyři roky nepodmíněně. Přítomnost omamné látky v krvi je hodnocena jako její držení. Přísné tresty se týkají též držení marihuany či umělých směsí, např. Spice. Licenci vyžaduje dovoz pesticidů.

Dovoz léků do Arabských emirátů

Do SAE je zakázán dovoz některých léků, které jsou v ČR běžně dostupné. Doporučujeme proto před cestou nahlédnout do aktuálního seznamu zakázaných léků a opatřit si včas v ČR povolenou alternativu zakázaného léku či požadovanou lékařskou dokumentaci pro jeho dovoz (úředně ověřenou kopii předpisu, potvrzení Ministerstva zdravotnictví ČR, že uživatel léku jej má v držení legálně a pouze pro osobní potřebu).

V případě nejasností či za účelem ověření možnosti dovozu konkrétního léku se lze informovat na telefonním čísle: +971-2-631 37 42 (Drug Control Department) či na e-mailech ah.osman@moh.gov.ae a mvashokan@moh.gov.ae.

Více informací, včetně seznamu zakázaných léčiv naleznete na webu Cpd-pharma.ae (dokument „MoH Guidelines 2012 for Carrying of Personal Medicines With Travelers in to the United Arab Emirates).

Omezení finanční hotovosti v SAE

V případě dovozu či vývozu finanční hotovosti přesahující hodnotu 10 000 EUR je na hraničních přechodech SAE zákonná povinnost deklarovat tuto skutečnost při pasové, bezpečnostní a celní kontrole, a to písemnou formou i ústním oznámením předem a bez vyzvání. Nedodržením této povinnosti se cestující vystavuje riziku trestního stíhání a konfiskace příslušné finanční hotovosti.

Povinná směna valut ani povinnost prokázat dostatek finančních prostředků pro pobyt v SAE nejsou zavedeny. 

(Aktualizované podrobnosti naleznete na webových stránkách MZV o Spojených arabských emirátech.)

Kontaktujte nás

Chci získávat informace o zajímavých produktech a nabídkách a rád vám poskytnu zpětnou vazbu k vašim službám
Chci, abyste obsah a nabídky přizpůsobili mým zájmům a preferencím