Příroda kolem Varny

K přírodním zajímavostem východního Bulharska se řadí:

Bulharsko-Varna-Zalesnene-cernomorske-pobrezi-v-Bulharsku.jpg

Flóra kolem Varny: lesy, louky, pole

Na lehce zvlněných plochách kolem Varny se daří hlavně listnáčům a nízkým křovinatým porostům. Zásluhou dostatečného množství srážek a slunečního záření je všude hojnost zeleně a příležitostí k odpočinku pod košatými korunami habrů a dubů. Lesy více ve vnitrozemí jsou plné buků a jilmů, ve vyšších horských polohách rostou jehličnany.

Fauna ve Varně a okolí: ornitologický ráj

Černomořské pobřeží je územím zaslíbeným pro mnoho druhů ptáků, další stovky přelétávají po obloze během období své migrace. Příroda je tu celkově poměrně pestrá, bez ohledu na to, zda se jedná o hmyz, plazy či savce. V horách můžete natrefit na medvědy, lišky, divoké kočky a jezevce.