Fauna a flóra v Černé Hoře

Příroda Černé Hory je jedním slovem fascinující. Působí na ni teploty, po většinu roku značně vyšší než v ostatních částech Evropy, a dlouhodobé vlivy lidské činnosti. Přesto je druhově pestrá a zůstává také dobře zachovalá.

Výraznou zásluhu na tom má i zdejší administrativa, Černá Hora se chce stát prvním ekologickým státem na světě. V praxi to znamená výraznou ochranu životního prostředí, jejíž nejvyšší stupeň je uplatňován v pěti národních parcích Biogradska Gora, Durmitor, Lovćen, Prokletije a Skadarské jezero.

Jaké stromy a květiny rostou v Černé Hoře

Krasové oblasti vnitrozemí a přímoří jsou z důvodu kácení v minulosti převážně bez porostů. Původní dubové a cypřišové lesy nahradily křoviny a méně náročné rostliny.

Cernohorska-priroda-je-fascinujici.jpg

V horských oblastech je situace odlišná. Ve výškách kolem 800 metrů nad mořem se daří souvislým porostům dubů, javorů, jilmů, kaštanů a topolů, nad 1 500 metrů převládají borovicové lesy.

Savci, ptáci, plazi a další zvířata

Zvířena Černé Hory vám leckdy může připomenout jednu ohromnou zoologickou zahradu. V evropském měřítku tady najdete skutečnou divočinu. K běžným živočichům patří vysoká a černá zvěř, menší šelmy jako rys, divoká kočka, vydra a kuna, výjimkou není setkání s medvědem či vlkem.

Z ptačí říše lze pozorovat některé druhy orlů, sokola, někdy dokonce i supa. Oblast Skadarského jezera, největší rezervoár sladké vody na Balkánu, je domovem kormoránů a pelikánů. Suché podnebí vyhovuje plazům.