Fauna a flóra v Chorvatsku

Limski-fjord-na-Istrii.jpg

V pobřežních oblastech Chorvatska se i přes vyšší koncentraci lidských sídel daří celé řadě živočichů. Typickým znakem je různorodost volně žijících, často endemických druhů, a jedinečné druhová pestrost motýlů. Ke zdejším zvláštnostem patří například šakali, obývající poloostrov Pelješac. Na ostrově Mljet zase žije promyka mungo, dovezená z Indie, aby chytala a hubila přemnožené hady.

Ve vnitrozemí můžete natrefit na zajíce, koroptve, tetřívky, lišky, jezevce a kuny. Hojně se vyskytuje medvěd, vysoká a černá zvěř. Na pastvinách je rozšířený chov ovcí.

Zvířena jaderských vod

V Jadranu se daří zástupcům středomořské fauny. Moře je domovem téměř 380 druhů ryb, z nichž většina, například sardele, tuňáci a makrely, patří k takzvaným modrým rybám (plava riba). Bílé ryby (bijela riba) jsou zastoupeny parmicí nachovou či cípalem hlavatým.

Z hlavonožců se v Jaderském moři vyskytují olihně, sépie a chobotnice, z měkkýšů slávky jedlé a ostranky jaderské. Ústřice se v poslední době chovají uměle na vyhrazených místech v moři, například ve Stonském zálivu proslulém mimořádně čistou vodou.

Bohatá jadranská flóra

Rostlinstvo chorvatského Jadranu je typicky středomořské. Převládá stálezelená vegetace, ovšem souvisle rostoucích listnatých lesů je tu velmi málo. Ve výšce kolem 300 metrů nad mořem jsou rozšířeny zejména křoviny a zakrslé stromy jako jalovec, rozmarýn, vavřín a dub. Od 300 metrů nad mořem začínají převažovat řídké porosty tvořené keři vítečníku, vavřínu či šalvěje lékařské.

K běžným dřevinám se řadí rozličné druhy borovic a časté jsou i okrasné rostliny jako palmy, agáve, oleandry, aloe nebo cypřiše přivezené ze subtropického pásma. V tomto směru vyniká arboretum Trsteno u Dubrovníku, kam chorvatští kapitáni ze svých zámořských cest po celém světě dováželi a vysazovali rostliny, keře i dřeviny.

Plitvicka-jezera-jsou-nejznamejsi-chorvatskou-prirodni-rezervaci.jpg

Chorvatské ovoce, zelenina a víno

Typickou pěstitelskou oblastí je delta řeky Neretvy a okolí Dubrovníku. Daří se zde zelenině i citrusům, z nichž populární jsou zvláště mandarinky a pomeranče, dále broskvím, meruňkám, kiwi, olivovníkům a fíkovníkům. Pro ostrov Hvar se typickými staly rozsáhlé porosty levandule.

Velmi rozšířenou plodinou celého chorvatského přímoří je vinná réva. Vysoce ceněna jsou bílá vína, některé regiony prosluly zvlášť kvalitním červeným vínem.