Zeměpis a geografie Hurghady

Rozloha letoviska Hurghada je asi 100 km2, celá stejnojmenná rekreační oblast (od El Gouny na severu po Safagu na jihu) zabírá zhruba 200 km pobřeží. Z Rudého moře vystupují u Hurghady četné ostrovy. Největší z nich jsou Shadwan (42,5 km2), Tawila, Giftun, Jubal a Geisum. Řada z nich se využívá jako cíl lodních výletů a základna pro šnorchlování či potápění.

Kde leží Hurghada?

Polohu Hurghady lze definovat severovýchodem Egypta, nekonečnou Saharou na západě a pobřežím Rudého moře na východě. Největší písečná poušť na světě se od oblasti Hurghady táhne v podobě Libyjské (Východní) pouště, kterou asi 200 až 250 km západně přerušuje druhá nejdelší řeka světa Nil.

Hurghada-geografie.jpg

Jaké moře omývá břehy Hurghady?

Rudé moře se na úrovni Hurghady rozděluje na dva úzké zálivy, které vymezují Sinajský poloostrov, vzdálený zhruba 60 km. Suezským zálivem plují lodě ze severně ležícího Suezského průplavu směrem na jih přes Rudé moře do Indického oceánu (a naopak). K břehům Akabského zálivu přiléhají hranice čtyř států, kromě Egypta také Izraele, Jordánska a Saudské Arábie. Největší království světa se rozkládá naproti Hurghadě na Arabském poloostrově, 160 km daleko.

Jak vypadá krajina kolem Hurghady?

Okolí letoviska se mírně vlní, přibližně 30 km od pobřeží se zvedají první skalnaté pahorky, které rychle překonávají nadmořskou výšku 1 000 m. Mapa Hurghady ukazuje, že jižním směrem, u turistického centra Safaga, se kopce přibližují až k mořskému pobřeží.