Historie Egypta

Egypt před naším letopočtem

Egypt-Pyramidy-jsou-nejvetsim-dedictvim-egyptske-historie.jpg

Egypt 3050 – 2715 př. n. l. – rané období

V tomto období žily na území Egypta lokální kmeny. Ty daly později vzniknout administrativnímu členění na kraje. Ve 4. tisíciletí př. n. l. se Egypt dělil na Horní Egypt na jihu a Dolní Egypt s centrem v deltě Nilu.

Egypt 2215 – 2192 př. n. l. – Stará říše

Období „stavitelů pyramid“ patří k nejoblíbenějším etapám v egyptské historii. První pyramidu nechal postavit král Džoser na západním břehu dnešní Sakkáry. Mohutná stavba vznikla z mastaby – obdélníkové královské hrobky. Hlavní slovo při výstavbě měl tehdy králův architekt Imhotep.

Egypt 1540 – 1075 př. n. l. – Nová říše

Období Nové říše trvalo skoro půl tisíciletí. Egypt vzkvétal ve všech směrech – vojensky, kulturně i hospodářsky. Říši tehdy vládli například Ahmose I., Amenhotep I., Thumose I. nebo královna Hatšepsut.

Egypt 332 – 30 př. n. l. – doba helénská

Roku 332 vstoupil do země Alexandr Makedonský. S převzetím země ale žádné problémy neměl, dostal ji takřka bez boje. Díky řadě opatření se zanedlouho stal mezi lidmi velmi oblíbeným – zavedl náhrady škod po Peršanech, znovuzavedl tradiční egyptskou vládu, založil také nové hlavní město Alexandrii. V Egyptě se ale dlouho neudržel. Po neúspěšném tažení na Persii se do země vrátil už jen ve zlatém sarkofágu.

Egypt našeho letopočtu

Egypt-Alabastrova-mesita-v-metropoli-Kahire.jpg

Egypt 30 př .n. l. – 640 n. l. – římská doba

Po Octaviánově vládě se stal Egypt římskou provincií. Jeho sláva a bohatství postupně mizely . V zemi se začalo šířit křesťanství, které bylo ale krutě trestáno. Vrcholem byl masakr v alexandrijské areně, kde byly popraveny tisíce křesťanů. Na jejich památku začíná koptský letopočet rokem 284, a ne narozením Krista.

641 – 1517 – islamizace

Arabský vojevůdce Amr-Ibn el-Ás dobyl Egypt v roce 641. Založil nové hlavní město Fustát a začal postupně zemi islamizovat. Během následujících staletí vytlačil islám křesťanství do role náboženské menšiny. V Egyptě se pak ve vládě postupně vystřídali Umajjovci, Abbásovci, Tulúnovci, Ichitidovci, Fátimovci, Ajjůbovci a od roku 1250 Mamlúkové – tělesná stráž vládců.

1517 – 1798 – osmanská provincie

Egypt úplně ztratil hospodářský a kulturní význam. Vládu převzal Sultán Selim I., správu nad zemí drželi stále Mamlúkové.

1805 – 1849 – základ moderního Egypta

Egypt-Moderni-Egypt.jpg

Modernizace Egypta začala počátkem 18. století. V roce 1805 se do Egypta přesunulo osmanské vojsko, aby odrazilo francouzskou invazi. A tehdy mladý albánský důstojník Muhammad Alí využil situace a podvodem přiměl sultána, aby ho jmenoval pašou Egypta. 1. května 1811 dal na hostině povraždit všechny Mamlúky a stal se tak vládcem s absolutní mocí. Následně provedl několik vojenských změn, začal s budováním flotily a modernizací obchodu a zemědělství.

V roce 1956 se prvním prezidentem nezávislého Egypta stal plukovník Gamál Abd an-Násir, kterého až v listopadu 1977 vystřídal Ankar as-Sádát. Ten zahájil mírová jednání s Izraelem, která skončila po dvou letech dohodou v Camp Davisu. Po smrti Sádáta (byl zavražděn) nastupuje roku 1981 prezident Husní Mubarak.

Rok 2011 znamenal počátek arabského jara -  vlna protestů, nepokojů, povstání a revolucí, která vyvrcholila v únoru 2011 odstoupením prezidenta Husního Mubaraka. Vládu v zemi převzala armáda. Volby v Egyptě pak vyhrálo Muslimské bratrstvo.

Kontaktujte nás

Chci získávat informace o zajímavých produktech a nabídkách a rád vám poskytnu zpětnou vazbu k vašim službám
Chci, abyste obsah a nabídky přizpůsobili mým zájmům a preferencím