1. Fischer.cz
  2. Francie
  3. Důležité informace

Kontakty na úřady a jiné důležité informace o Francii

Státní zřízení

Francie je poloprezidentskou parlamentní republikou. Prezident i Národní shromáždění (dolní komora parlamentu) jsou voleni na pětileté období, horní komora (senát) na dobu tří let. Prezident jmenuje předsedu vlády, předsedá kabinetu ministrů a řídí ozbrojené síly země.

Administrativní členění

Francouzská republika se dělí do 18 částečně samosprávných regionů. Dále se člení na 101 departementů (5 z nich je zámořských), 342 arrondissementů (na úrovni našich okresů) a 2 054 kantonů. Arrondissementy a kantony nemají vlastní samosprávu a jsou jen administrativním prvkem.

Francie-Hlavni-francouzske-mesto-Pariz.jpg

Úřední jazyk

Úředním jazykem ve Francii je francouzština, románský jazyk spojující v sobě mimo jiné latinu, keltštinu a vlivy germánských jazyků. Kromě ní se využívá němčina a arabština.

Časový posun

Ve Francii hodinky nařizovat nemusíte. Nachází se ve stejném časovém pásmu jako v ČR a používá se tady také přechod na letní čas.

Měna a peníze

Ve Francouzské republice se platí eurem. Síť bankomatů je velice hustá, platební kartu přijímají prakticky všechny obchody a instituce.

Komunikace

Francie se řadí k nejvyspělejším státům v Evropě s dokonalou komunikační sítí.

Internet

Internetové služby jsou na vyšší úrovni než v ČR, bezplatný wi-fi signál pro připojení k internetu pokrývá téměř všechna nákupní centra, veřejné budovy a hotely.

Pošta

Na pobočky pošty (s typickým žluto-modrým logem) narazíte v každé větší obci po celé Francii. Jejich běžná otevírací doba ve městech je o pracovních dnech od 9 do 18 hodin, o sobotách od 9 do 13 hodin. Zásilka do České republiky dorazí v řádu několika dní.

Telefonování

Ve Francii působí největší světoví mobilní operátoři a po zrušení roamingových poplatků v červnu 2017 se z mobilu dovoláte po Evropské unii za cenu běžného domácího tarifu.

Důležitá čísla

  • Telefonní předvolba Francie – 0033
  • Komplexní jednotný záchranný systém (policie, hasiči, lékaři) – 112
  • První pomoc (SAMU) – 15
  • Policie (Police nationale) a četnictvo (Gendarmerie) – 17
  • Hasiči (Sapeurs-pompiers) – 18

Kontakty na úřady

Velvyslanectví České republiky ve Francii

15, Avenue Charles Floquet
75007 Paris

Honorární konzuláty jsou také ve Štrasburku, Nantes, Marseille, Lyonu, Lille, Dijonu a Bordeaux.

Zdravotní péče

Zdravotní péče ve Francii je jednou z nejvyspělejších v Evropské unii. Český občan má v rámci platné Evropské karty zdravotního pojištění nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě ohrožení života nebo zdraví. Pro eventuality úrazu, nemoci či dlouhodobé hospitalizace se doporučuje uzavřít před dovolenou ve Francii cestovní připojištění, které kryje dlouhodobé náklady na zdravotní péči a případnou repatriaci. Za neakutní ošetření se platí přímo u lékaře v hotovosti proti potvrzení pro českou zdravotní pojišťovnu (feuille de soins).

Francie-Avignon,-davne-sidlo-papeze.jpg

Celní předpisy

Ve Francii platí základní celní a devizové předpisy Evropské unie s několika výjimkami.

Všechny osoby překračující francouzské hranice mají povinnost ohlásit dovoz i vývoz finančních prostředků (hotovost v jakékoliv měně, šeky, peněžní poukázky směnitelné za hotové peníze, cenné papíry, hodnotné komodity jako drahé kovy či kameny) přesahujících 10 tisíc EUR celním orgánům.

Do Francie je zakázáno dovážet produkty obsahující nebezpečné látky, narkotika a psychotropní látky, kojenecké lahve se sloučeninou bisfenol A, výrobky osahující azbest a materiály s pedofilní tématikou.

Do Francie lze pro osobní spotřebu z jiné země EU dovézt 800 cigaret, 400 doutníčků, 200 doutníků, 1 kg tabáku, 10 litrů destilátů, 20 litrů alkoholizovaného vína, 90 litrů vína a 110 litrů piva.

Při cestování s domácími mazlíčky (psi, kočky nebo fretky) je nutný Evropský pas vydaný a vyplněný veterinářem. Kromě toho musí být zvíře identifikovatelné mikročipem a očkované proti vzteklině. Dovoz a vývoz jiných zvířat, rostlin, léků (kromě těch, které odpovídají osobní potřebě), zbraní a uměleckých předmětů se řídí zvláštními předpisy.

(Aktualizované podrobnosti naleznete na webových stránkách MZV o Francii.)