Stručná historie Francie

Osídlení Francie je doloženo již z dob paleolitu. Od 6. století před naším letopočtem její území obývaly keltské kmeny, které byly na přelomu letopočtu podrobeny Římskou říší. Tak vznikla provincie Galie, které možná vzdoroval i nějaký historický Asterix s Obelixem...

Po zániku Galie do oblasti pronikly germánské kmeny. V 5. století vytvořily pod vedením rodu Merovejců silnou Franckou říši, nejmocnější státní útvar raného středověku. Největšího rozmachu dosáhla v 8. století pod vládou Karla Velikého, kdy ovládala téměř celou centrální Evropu. Po jejím rozpadu v roce 843 (Verdunská smlouva) se začíná tvořit území dnešní Francie. V roce 987 se ujala vlády dynastie Kapetovců a země roste v evropskou velmoc.

Ve víru války stoleté a náboženské

Roku 1066 normanský vévoda Vilém Dobyvatel obsadil Britské ostrovy. O 300 let později vedly historické územní spory mezi Francií a Anglií ke stoleté válce, v níž v roce 1453 Francie definitivně zvítězila a Anglie ztratila většinu svých držav na francouzském území.

Francie-Historicke-mesto-Mety.jpg

Počátkem 16. století se k moci v Evropě dostali katoličtí Habsburkové. Kruté náboženské války vyvrcholily Bartolomějskou nocí (24. 8. 1572), vražděním protestantských hugenotů. Uklidnění přišlo až s vydáním Ediktu nantského (1598) králem Jindřichem IV., který protestantům přiznával stejná práva jako katolíkům.

Přehled francouzských panovníků

Karlovci (843–987):

Karel II. Holý (843-877) Karel III. Tlustý (884-887) Rudolf Burgundský (923-936)
Ludvík II. Koktavý (877-879) Odo Pařížský (888-898) Ludvík IV. Zámořský (936-954)
Ludvík III. (879-882) Karel III. Prostý (898-923) Lothar I. (954-986)
Karloman II. (879-884) Robert I. (922-923) Ludvík V. Lenivý (986-987)

Kapetovci (987–1328):

Hugo Kapet (987-996) Ludvík VII. (1137-1180) Filip IV. (1285-1314)
Robert II. (996-1031) Filip II. (1180-1223) Ludvík X. (1314-1316)
Jindřich I. (1031-1060) Ludvík VIII. (1223-1226) Jan I. (1316-1316)
Filip I. (1060-1108) Ludvík IX. (1226-1270) Filip V. (1316-1322)
Ludvík VI. (1108-1137) Filip III. (1270-1285) Karel IV. (1322-1328)

Kapetovci, větev z Valois (1328–1589):

Filip VI. (1328-1350) Ludvík XI. (1461-1483) František II. (1559-1560)
Jan II. (1350-1364) Karel VIII. (1483-1498) Karel IX. (1560-1574)
Karel V. (1364-1380) Ludvík XII. (1498-1515) Jindřich III. (1574-1589)
Karel VI. (1380-1422) František I. (1515-1547)  
Karel VII. (1422-1461) Jindřich II. (1547-1559)  

Kapetovci, větev Bourbon (1589–1792):

Jindřich IV. (1589-1610) Ludvík XIV. (1643-1715) Ludvík XVI. (1774-1792)
Ludvík XIII. (1610-1643) Ludvík XV. (1715-1774)  

První císařství, dynastie Bonapartů (1804–1814, 1815):

Napoleon I. (1804-1815) Napoleon II. (1815-1815)

Kapetovci, větev Bourbon (1814–1830):

Ludvík XVIII. (1814-1824) Karel X. (1824-1830)

Kapetovci, větev Bourbon-Orléans (1830–1848):

  • Ludvík Filip (1830-1848)

Druhé císařství (1852–1870):

  • Napoleon III. (1852-1870)

Velikáni Ludvík a Napoleon

Zlatý věk francouzské monarchie nadešel s vládou Ludvíka XIV. (1643–1715), asi nejvýznamnějšího panovníka francouzských dějin. Jeho následovníci však zemi ekonomicky vyčerpávají a situace v roce 1789 vrcholí Velkou francouzskou revolucí. Vzbouřené masy poddaných dobyly Bastilu, svrhly královský majestát a nastolily republiku.

Počátkem 19. století zazářila hvězda Napoleona Bonaparteho. Prohlásil se císařem (1804) a v mnoha válkách začal dobývat valnou část Evropy. Po jeho porážce spojenými evropskými armádami (Bitva národů u Lipska – 1813 a bitva u Waterloo – 1815) se destabilizovaná země stává konstituční monarchií. Vlády se ujal Bourbon Ludvík XVIII. a po něm Karel X., kteří se spolu se silným vlivem církve snaží restaurovat zemi po Napoleonově pádu.

Cesta k moderní Francii

Po prohrané prusko-francouzské válce došlo opět k oslabení monarchie a ve Francii vzniká v roce 1870 Třetí republika. Výrazně rozšířila koloniální území (zejména na severu a severozápadě Afriky a v jihovýchodní Asii) a přetrvala až do okupace nacistickým Německem v roce 1940.

Po druhé světové válce se ministerským předsedou stal Charles de Gaulle, jenž záhy ustoupil tlakům komunistů a sociálních demokratů a podal demisi. Až v roce 1958 je de Gaulle zvolen prezidentem, vyhlašuje Pátou francouzskou republiku, zemi plně stabilizuje a vytváří základy moderní Francie.