Bohatá historie Apulie

Od pravěkých až po moderní dějiny Apulie

Letecký pohled na svatyni na Monte Sant´Angelo a okolí

Odpovědi na základní dotazy o historii Apulie

Jaké jsou nejznámější historické památky Apulie?
Kdy Apulii ovládali Normani?
Kdy se Apulie stala součástí Itálie?

Díky strategické poloze ve Středomoří se v průběhu historie vystřídalo na území dnešní Apulie mnoho národů a kultur. A právě tomu region Apulie vděčí za spoustu zajímavých památek. Vlivy Řeků, Římanů, Byzantinců, Normanů, Turků a Španělů se podepsaly nejen na apulijské architektuře. Představíme vám nejzajímavější milníky z historie Apulie.

Apulie ve starověku a středověku

Archeologické nálezy dokládají, že Apulie byla osídlena již ve starší době kamenné. Postupně se tady střídaly kultury, které po sobě zanechaly pozůstatky prvních kreseb a předmětů. V 8. století př. n. l. vznikla na území dnešní Apulie řecká osada Tarent. Ve 3. století př. n. l. celou jižní Itálii ovládli Římané.

Po zániku západořímské říše se v Apulii střídaly národy jako Byzantinci, Langobardi (v tomto období se svatyně na Monte Sant´Angelo stala jako langobardská národní svatyně jedním z nejvýznamnějších poutních míst Evropy), Arabové, Normané (součást Království obojí Sicílie) a další. Během 12. a 13. století region Apulie rozkvétal díky námořnímu obchodu. Poté se vystřídalo období úpadku s opětovným rozkvětem (Aragonci, Bourboni).

Klášter San Michele Arcangelo v Apulii
Castel del Monte, Apulie

Dějiny moderní Apulie

V roce 1861 se Apulie stala součástí Italského království a v roce 1946 následovala Italská republika. Celá oblast jižní Itálie se dlouhodobě potýkala s hospodářskými problémy a následně se související migrací obyvatel. Od roku 1980 v Apulii vyrůstá turistická infrastruktura, která napomáhá hospodaření oblasti.

Dnes je Apulie italským regionem, v jehož čele stojí guvernér volený přímou volbou na pětileté funkční období. Guvernér je zároveň hlavou regionální vlády.

Historické turistické lokality v Apulii

Objevte zajímavá místa spjatá s historií Apulie, jak jsou např. pozoruhodné apulijské památky Castel del Monte, svatyně San Michele Arcangelo či městečko Alberobello s ikonickými domečky trulli zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO.