Podívejte se, kam až sahá historie Ischie

První známky osídlení ostrova se datují do doby bronzové a železné. V roce 770 př. n. l. se zde usadili první řečtí přistěhovalci, založili osadu Pithaecusa v blízkosti významné obchodní stezky se železem z oblasti Etrurie a na nedaleké italské pevnině i město Neapol. Při pohledu na mapu Ischie je ostatně ovlivnění blízkým starověkým Řeckem a především Římem evidentní.

Starověká Ischie

O 20 let později vzniklo na pevnině hlavní město významné helénistické říše Magna Graecia a akropole v Cumae. V roce 470 př. n. l. začala výstavba hradu Castrum Geronis, současného Aragonského hradu, který se významnou měrou podílel na událostech Ischie.

V roce 82 před Kristem se ostrov dostal pod kontrolu Římské říše jako Aenaria. Významnou roli strategické základny hrála zátoka Cartaromana pod Aragonským hradem a také hrad samotný jako pevnost chránící vstup do neméně významného Neapolského zálivu. Římští aristokraté objevili  blahodárnost ischitánských termálních pramenů a vybudovali první lázně a honosné letní vily. Nejstarší lázně ostrova Casamicciola ostatně antické časy pamatují. V 19. století je sice zničilo zemětřesení, avšak později byly znovu vybudovány.

Středověké dějiny Ischie

Po pádu římského impéria strádal ostrov pod častými nájezdy barbarských kmenů Gótů a Vandalů. Počátkem 13. století celá oblast připadla francouzskému rodu Anjou a o dvě století později tu vládli španělští Aragonové. V roce 1441 nechal Alfons I. Aragonský přebudovat původní pevnost Castrum Geronis do podoby, kterou až na několik detailů známe dnes. K nové tváři dostal hrad i nové jméno, jež nosí do současnosti – Aragonský hrad. Stal se politickým, vojenským, náboženským i kulturním centrem Ischie, kde je také největší koncentrace obyvatel.

Ischia-Propojeni-s-historii-z-Ischie-doslova-vyzaruje.jpg

Po napoleonských válkách získal území francouzský rod Bourbonů, který vybudoval královskou letní rezidenci. Vlády se držel až do roku 1860, kdy se Ischia stala součástí Italského království. Zajímavostí je, že v roce 1864 navštívil ostrov slavný vojevůdce Giuseppe Garibaldi, který si léčil zranění ve zdejších termálních vodách.

Po druhé světové válce se ostrov proměnil v mimořádně oblíbené turistické a lázeňské letovisko a vyrostla na něm spousta moderních, komfortních hotelů.