Podívejte se, kam až sahá historie Ischie

První známky osídlení ostrova se datují do doby bronzové a železné. V roce 770 př. n. l. se zde usazují první řečtí přistěhovalci, zakládají osadu Pithaecusa v blízkosti významné obchodní stezky se železem z oblasti Etrurie a na nedaleké italské pevnině i město Neapol. Při pohledu na mapu Ischie je ostatně ovlivnění blízkým starověkým Řeckem a především Římem evidentní.

O 20 let později vzniká na pevnině hlavní město významné helénistické říše Magna Graecia a akropole v Cumae. V roce 470 př. n. l. se začíná stavět hrad Castrum Geronis, současný Aragonský hrad, který se významnou měrou podílel na událostech Ischie.

V roce 82 před Kristem je ostrov pod kontrolou Římské říše jako Aenaria. Významnou roli strategické základny hraje zátoka Cartaromana pod Aragonským hradem a také hrad samotný jako pevnost chránící vstup do neméně významného Neapolského zálivu. Římští aristokraté objevují blahodárnost ischitánských termálních pramenů a budují zde první lázně a honosné letní vily. Nejstarší lázně ostrova Casamicciola ostatně antické časy pamatují. V 19. století je sice zničilo zemětřesení, avšak později byly znovu vybudovány.

Středověké dějiny Ischie

Po pádu římského impéria strádá ostrov pod častými nájezdy barbarských kmenů Gótů a Vandalů. Počátkem 13. století celá oblast připadla francouzskému rodu Anjou a o dvě století později tu vládnou španělští Aragonové. V roce 1441 nechal Alfons I. Aragonský přebudovat původní pevnost Castrum Geronis do podoby, kterou až na několik detailů známe dnes. K nové tváři dostal hrad i nové jméno, jež nosí do současnosti – Aragonský hrad. Stal se politickým, vojenským, náboženským i kulturním centrem Ischie, kde je také největší koncentrace obyvatel.

Ischia-Propojeni-s-historii-z-Ischie-doslova-vyzaruje.jpg

Po napoleonských válkách získává území francouzský rod Bourbonů, který zde buduje královskou letní rezidenci. Vlády se drží až do roku 1860, kdy se Ischia stává součástí Italského království. Zajímavostí je, že v roce 1864 navštívil ostrov slavný vojevůdce Giuseppe Garibaldi, který si léčil zranění ve zdejších termálních vodách.

Po druhé světové válce se ostrov proměňuje v mimořádně oblíbené turistické a lázeňské letovisko a vyrůstá na něm spousta moderních, komfortních hotelů.

Kontaktujte nás

Chci získávat informace o zajímavých produktech a nabídkách a rád vám poskytnu zpětnou vazbu k vašim službám
Chci, abyste obsah a nabídky přizpůsobili mým zájmům a preferencím