Sicilská fauna a flóra

Sicílie má velmi rozmanitou přírodu, včetně sopečných oblastí. Na ostrově se nacházejí přírodní parky, rezervace, chráněné krajinné oblasti, mokřady i mořské chráněné oblasti. Liparské ostrovy například patří na seznam UNESCO, vulkanická krajina je tu unikátní.

Díky horkému středomořskému podnebí se na Sicílii daří pěstování ovoce v čele s citrusy, oliv, vinné révy a zeleniny. Dominantním rysem krajiny jsou nízké keře, borovicové háje a cypřišové lesíky. Flóra je nejbohatší u pobřeží, nejvyšší horské oblasti jsou holé skály bez porostu.

Za delfíny a plameňáky na Sicílii

Na sicilské pevnině dnes žije minimum původních druhů, zato moře jich je plné. Když budete mít štěstí, pod hladinou uvidíte pestrou škálu živočichů. Mezi nimi vynikají pestrobarevné ryby, ale i mořští hadi, delfíni nebo tuňáci.

sicilie-Bohata-vegetace-Stredomori.jpg

Sicílie je také úžasným místem pro pozorování ptactva. Žije tu na 315 druhů ptáků. Z jara přelétá nad Messinskou úžinou 30 000 až 40 000 dravců. 40 druhů se zde vyskytuje trvale. Dubové a borové lesy jsou domovem pro orebici horskou, oblasti salin a mokřadů na jihovýchodě ostrova mají ideální podmínky pro mnoho druhů tažných ptáků. Zimují tu např. ibis hnědý, vodouš štíhlý, jespák malý, pisila čáponohá nebo racek černohlavý. Na Sicílii a okolních ostrovech se můžete setkat s plameňáky, volavkami, kolpíky, kachnami, ouhorlíky a mnoha dalšími druhy.Na nedalekých Liparskýh ostrovech severně od Sicílie se vyskytuje například buřňák šedý či ostříž jižní.