Kde leží Sicílie? Geografie ostrova s Etnou

Sicílie je s rozlohou zhruba 25 700 km2 největším italským ostrovem. Leží ve Středozemním moři jihozápadně od pomyslné špičky boty Apeninského poloostrova. Od Kalábrie ji odděluje Messinská úžina a územně se člení na 9 provincií.

Území Sicílie zaujímá z 98,9 % hlavní ostrov, zbytek tvoří okolní menší ostrůvky. Nejvyšší horou je dosud aktivní sopka Etna vysoká 3 329 m n. m. Další činný vulkán Stromboli se nachází na Liparském souostroví asi 70 km severně od Sicílie. Malta je vzdálená zhruba 100 km jižním směrem, Tunisko na africkém kontinentu 150 km, ještě dále je to na Sardinii.

Hory a aktivní sopka

Sicílii je výrazně kopcovitá se čtyřmi hlavní horstvy. Centrální, připomínající měsíční srpek, obklopují Sicilské Apeniny na severu mezi Messinskou úžinou a korytem řeky Torto, masiv Etny a jižní pohoří Iblei. Hory tvoří téměř dvě třetiny území ostrova, nížin je přibližně jen asi 14 %. Největší řeky jsou v letní sezoně prakticky úplně vysychající Salso a Platani.

sicilie-Sicilska-krajina-kolem-Etny.jpg

Kultura a obyvatelé Sicílie

Většina obyvatel se necítí být Italy, ala považují se za Sicilany. Na ostrově jich celkem žije přibližně 5 milionů, v hlavním městě Palermu necelých 700 tisíc. Na mnoha místech, zejména v chudších vesnicích, dodnes přetrval tradiční způsob života.

Sicilské hospodářství v kostce

O Sicílii panují mnohé předsudky. Existenci dodnes obávané mafie však běžný turista nezpozoruje, naopak, obyvatelé patří k nejvřelejším v Itálii.

Průmysl, zvláště petrochemický, strojírenský, potravinářský a výroba elektroniky, zaměstnává okolo 20 % obyvatel. Industriálně významnými oblasti jsou zejména Messina, Syrakusy, Caltanissetta a Katánie. Neopomenutelný význam má i těžba nerostů, soli a methanu, stejně jako cestovní ruch a s ním spojené služby.

Zemědělství se věnuje asi 10 % pracujících obyvatel. K nejvýznamnějším plodinám patří samozřejmě olivy, dále mandle, vinná réva, citrusy a pistácie. Na ostrově se daří také korkovému dubu. Co se týče chovu, nejrozšířenější jsou pastviny s kozami, mnohem důležitější je však rybolov a následný odchov v sádkách.