Stručná historie Jamajky

Historizujici-nalada-jednoho-z-hotelu-v-Karibiku.jpg

Do roku 1494 byla Jamajka osídlena převážně indiány kmene Arawaků, původem z Jižní Ameriky. Z jejich pojmenování „Xaymaca“ vznikl i dnešní název ostrova. Po objevení Nového Světa sem připluli Španělé, kteří ostrov obsadili, zdecimovali místní obyvatelstvo a Jamajka začala sloužit především jako překladiště otroků z Afriky.

Pirát Morgan a jeho vláda

Roku 1655 Jamajku dobyla vojska britského protektora Olivera Cromwella, Španěly vytlačila a ostrov se stal až do dvacátého století kolonií Velké Británie. V dobách anglické kolonizace se díky rozsáhlým třtinovým plantážím zařadila na první místo v produkci cukru. Roku 1674 se stal guvernérem ostrova slavný anglický pirát Henry Morgan, a to zejména za zásluhy při plenění španělských držav v oblasti.

V roce 1962 vyhlásila Jamajka nezávislost na Velké Británii, nadále však zůstává členem společenství Commonwealth.