1. Fischer.cz
  2. Kolumbie
  3. Poloha a geografie

Kde leží a jak je velká Kolumbie

Na první pohled do mapy je ohromná: Kolumbie se rozprostírá na ploše 1,1 miliónů kilometrů čtverečních v severozápadní části Jižní Ameriky. Jejím jediným západním sousedem je Panama, oddělující sever země u Karibského moře od západního pobřeží, omývaného Tichým oceánem. Na východě hraničí s Venezuelou, na jihovýchodě s Brazílií a jižní hranicí se dotýká Peru a Ekvádoru.

Kolumbie a její geografie

Kolumbijská republika, vzhledem ke své rozloze (27. největší stát světa), disponuje mimořádně členitým povrchem. Jih a východ pokrývají deštné pralesy a protékají zde věhlasné veletoky Amazonka a Orinoko.

Kolumbijske-pohori-Sierra-Nevada-de-Santa-Marta.jpg

Směrem na západ džungle postupně přechází do úrodných nížin, tříštících se v centrální části země o třítisícový vysokohorský masiv And. Na něj směrem ke Karibiku navazuje nevelké, avšak úchvatné pohoří Sierra Nevada de Santa Marta s nejvyšším vrcholem Kolumbie, 5 775 metrů vysokým Pico Cristóbal Colón.

Severní části státu vévodí savany a karibské nížiny, které jsou asi nejvýznamnější zemědělskou oblastí.

Územně ke Kolumbii přináleží ještě karibské souostroví San Andrés a Providencia, vzdálené téměř 800 kilometrů od severního pobřeží. Kolumbijským teritoriem jsou rovněž karibské ostrovy Santa Cruz del Islote a tichomořský ostrov Malpelo.

Demografie Kolumbie

Hlavním městem Kolumbie je Bogotá (8 miliónů obyvatel), rozkládající se téměř v jejím geografickém středu. Dalšími velkoměsty s více než jedním miliónem obyvatel jsou Medellín, Cali (v centrálních Andách), Barranquilla a Cartagena (na karibském pobřeží).

Přes 80 procent populace tvoří běloši, potomci španělských kolonizátorů, a mesticové, míšenci bělochů a domorodých indiánských kmenů. Původní indiáni jsou dnes zastoupeni zhruba z 5 % a zbytek obyvatelstva doplňují afričtí černoši. Převládá (z 90 %) katolická víra, zbývajících 10 % vyplňují původní kmenová náboženství.

Kolumbijské hospodářství

Ekonomickým motorem Kolumbie je především těžba nerostných surovin jako antimonu, cínu, zinku, stříbra a olova, ale také ropy a zemního plynu. Převážné části obyvatelstva zajišťuje obživu výhradně zemědělství a pastevectví.