Kde leží a jak velký je ostrov Samos?

Rozloha Samosu včetně malých, přidružených ostrůvků je přibližně 475 km2, což ho řadí k největším ostrovům v Egejském moři. Díky své poloze téměř sousedí s Tureckem, které je vzdáleno pouhý jeden a půl kilometru. Povrch ostrova je převážně hornatý a lesnatý. Nejvyšším vrcholem je na západě hora Kerkis vysoká 1 434 m n. m.

Recko-8-Samos-Carokrasne-pobrezi-reckeho-ostrova-Samos.jpg

Samos láká návštěvníky především svou rozmanitostí. Zatímco východní pobřeží je značně členité a lemované krásnými zátokami, jihozápadní část ostrova je poměrně jednotvárná. Jih Samosu se využívá k zemědělství. V této části můžete spatřit běžný život obyvatel, výjimkou jsou města Pythagorion a Ireon, kolem nichž se daří cestovnímu ruchu.

Místní obyvatelé

Na ostrově žije asi 35 tisíc obyvatel, z nichž většina vyznává řeckou ortodoxní církev. Místní lidé jsou velice pohostinní, přívětiví a vstřícní. Na všechno mají dost času a neradi bývají rušeni během siesty, tedy od 14 do 17 h. Jsou potěšeni, promluví-li na ně cizinec pár slov v jejich rodné řeči, a téměř všichni ovládají základy angličtiny, nebo němčiny.

Hlavním zdrojem obživy obyvatel ostrova je cestovní ruch, rybolov a samozřejmě zemědělství. Na svazích stále zelených kopců se pěstují olivy, citrusové plody a vinná réva, z níž se vyrábí místní specialita – sladké dezertní víno s vyšším obsahem alkoholu.